МЕДІЙНА ГЕГЕМОНІЯ КОЛОНІЗАТОРІВ У ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ: ВІЗІЯ СТІВА БІКО

Iurii Melnyk

Анотація


У статті зроблено спробу оцінити внесок південноафриканського публіциста Стіва Біко у розвиток концепції гегемонії Антоніо Ґрамші. Режим апартеїду у ПАР, будучи прикладом політичного, економічного, а передусім – культурного панування колонізаторів над колонізованими, унаочнює, яким чином нечисленна меншість, утримуючи контроль над релігією, освітою, громадським життям, домінувала над величезною більшістю населення, яку складали корінні жителі країни. Екстраполяція концепції на сучасні реалії демонструє її актуальність у національному, міжнаціональному, глобальному вимірах. Серед численних прикладів – російський інформаційний простір, у якому влада контролює мейнстрімові медіа та має достатньо важелів впливу на опозиційні.

Ключові слова: гегемонія, Стів Біко, пропаганда 2.0, медійний імперіалізм, ПАР, апартеїд.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тиса Р. Основні поняття політичної теорії Антоніо Ґрамші [Електронний ресурс] / Роман Тиса. 2011. 29 груд. [цит. 2019, 8 лют.]. Доступно з : goo.gl/wEJGng

Ґрамші А. Політичне керівництво кляси до і після взяття влади [Електронний ресурс] / Антоніо Ґрамші ; [пер. з італ. «Вперед»]. 2014. 20 берез. [цит. 2019, 8 лют.]. Режим доступу : goo.gl/USDckm

Benoist A. de. Gramsci et la conquête du pouvoir culturel / Alain de Benoist // Le Figaro magazine. 1978. 11–12 mars.

Рахно К. Комуністичні манівці Алена де Бенуа [Електронний ресурс] / Костянтин Рахно. [цит. 2014, 8 верес.]. Режим доступу : goo.gl/iVmwxF

Schinello S. Tutta la nostra intelligenza. Il concetto di egemonia in Gramsci / Salvatore. Schinello. GOG, 2017. 124 p.

Altheide, D. L. Media Hegemony. A Failure of Perspective / David. L. Altheide // The Public Opinion Quarterly. 1984. Summer. P. 476–490.

Andrews S. J. Hegemony, Mass Media, and Cultural Studies: Properties of Meaning, Power, and Value in Cultural Production / Sean Johnson Andrews. Rowman & Littlefield International, 2017. 239 p.

Kranenburg R. van. Whose Gramsci? Right-wing Gramscism [Electronic resource] / Rob van Kranenburg // International Gramsci Society Newsletter. 1999. N 9 (Mar.). [Cit. 2014, 8 Sept.]. Available from: goo.gl/9H4NKm

Бойд-Барретт О. Медиа империализм / Оливер Бойд-Барретт. Харьков : Гуманитарный центр, 2018. 292 с.

Почепцов Г. Пропаганда 2.0: Новые измерения в действии // Георгий Почепцов // Media Sapiens. 2015. 5 лип. [цит. 2019, 8 лют.]. Режим доступу : goo.gl/tW448p

Почепцов Г. Пропаганда 2.0 / Георгий Почепцов. Харьков : Фолио, 2018. 796 с.

Biko S. Black Souls in White Skins? / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 19–26.

Biko S. White Racism and Black Consciousness / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 61–72.

Biko S. We Blacks / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 27–32

Biko S. Some African Cultural Concepts / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 40–47.

Biko S. The Church as seen by a Young Layman / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 54–60.

Biko S. The Definition of Black Consciousness / Steve Biko // I Write What I Like. Heinemann, 1987. P. 49–54.

Владимир Познер: В России сегодня нет журналистики // Deutsche Welle. – 2015. 25 мая. [цит. 2019, 8 лют.]. Режим доступу : goo.gl/jceCBf

Познер и Тина Канделаки о Навальном. Вырезанный кусок // YouTube. 2012. 7 февр. [цит. 2019, 8 лют.]. Режим доступа : goo.gl/43D1hQ
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10048

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.