CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЖАНРІВ У БЛОГОСФЕРІ

Myroslava Rudyk

Анотація


У статті досліджено сучасні тенденції розвитку журналістських жанрів у блогах, виокремлено найпопулярніші жанри блогосфери, окреслено такі явища як трансформація та дифузія жанру, проаналізовано міжжанрові різновиди журналістських текстів.

Ключові слова: блог, інтернет-журналістика, жанр.


Повний текст:

PDF

Посилання


Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: підруч. / В. Здоровега // 3-тє вид. Львів: ПАІС, 2008.

Михайлин І. Основи журналістики. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Голік О. Новітні тенденції жанроутворення в українській пресі на початку ХХІ ст. / О. Голік // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. 2009. Вип. 1. С. 400-412. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2009_1_31.

Тонкіх І. Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українсь­ких Інтернет-ЗМІ [Текст] / І. Тонкіх // Психолінгвістика : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2012. Вип. 11. С. 290–297.

Балюк Н. Бомж поклав каліці гривню… [Електронний ресурс] / Н. Балюк. Доступно з: https://wz.lviv.ua/blogs/377894-bomzhpoklav-kalitsi-hryvniu

Паньків І. Діти без дитинства [Електронний ресурс] / І. Паньків. Доступно з: https://wz.lviv.ua/blogs/371066-dity-bez-dytynstva.

Фаріон І. Про коштовний камінь малахіт і життєві цінності заробітчанина [Електронний ресурс] / І. Фаріон. Доступно з: https://wz.lviv.ua/blogs/379831-khocha-maiu-kartu-poliaka-z-ukrainy-ne-vtechu

Портников В. Щоб вижити, українцям потрібно голосувати за цінності, а не за набите черево [Електронний ресурс] / В. Портніков. Доступно з: https://gazeta.ua/blog/51134/sob-vizhiti-ukrayincyam-potribno-golosuvati-za-cinnosti-a-ne-za-nabite-cherevo

Моісеєва М. 7 способів зберегти довкілля та ще й зекономити [Електронний ресурс] / М. Моісеєва. Режим доступу до ресурсу: https://gazeta.ua/blog/50876/7-sposobiv-zberegti-dovkillya-ta-sche-j-zekonomiti.

Малиновська Л. Батьківські заборони, які можуть зіпсувати дитині життя [Електронний ресурс] / Л. Малиновська. Режим доступу до ресурсу: https://gazeta.ua/blog/50759/batkivski-zaboroni-yaki-mozhut-zipsuvati-ditinizhittya.

Солонько О. Шизофренізація суспільства [Електронний ресурс] / О. Солонько. Режим доступу до ресурсу: https://gazeta.ua/blog/50091/sizofrenizaciya-suspilstva
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.