Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 27(2019): Випуск 27

ГЕНЕРУВАННЯ ТЕСТОВИХ НЕОРIЄНТОВАНИХ ГРАФIВ ФIКСОВАНОГО СТЕПЕНЯ ВЕРШИН

Анотація   PDF (English)
V. Chernyakhivskyy
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ДИНАМІКА СТАЦІОНАРНИХ СТРУКТУР В ПАРАБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ
З ВІДОБРАЖЕННЯМ ПРОСТОРОВОЇ ЗМІННОЇ

Анотація   PDF
Yu. Khazova
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ДВОСТОРОННІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ
НА ПІДСТАВІ МАТЕМАТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ

Анотація   PDF
P. Senio
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
З М’ЯКИМИ ПРОШАРКАМИ

Анотація   PDF
T. Mandzyuk, V. Vovk
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОДЖЕНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ З ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНИХ ОБЕРНЕНИХ МАТРИЦЬ

Анотація   PDF
O. Kossak, I. Boretska, O. Dovhanyk
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ВАРІАНТІВ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ
СТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ПОРОЖНИСТОЇ КУЛІ

Анотація   PDF
V. Popovych, O. Vovk
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИКРОКОВОГО РІЗНИЦЕВОГО АНАЛОГУ МЕТОДУ
ЗІ ШВИДКІСТЮ ЗБІЖНОСТІ 1 2  ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ
НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
M. Bartish, O. Kovalchuk
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИХ ОБОЛОНОК,
ПОРОДЖЕНОГО ТЕРМОСИЛОВИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

Анотація   PDF
I Bernakevych, P Vahin, I Koziy, H Shynkarenko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПРО
НАПІВПРОНИКЛИВУ МЕМБРАНУ

Анотація   PDF
Y. Savula, M. Bekhta
 
№ 27(2019): Випуск 27

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧI ДIРIХЛЕ ДЛЯ РIВНЯННЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА ЗА ДОПОМОГОЮ РIЗНИЦЕВИХ СХЕМ ПIДВИЩЕНОГО ПОРЯДКУ

Анотація   PDF
H. Yarmola, А. Dudykevych
 
№ 27(2019): Випуск 27

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ХВИЛЬОВОГО РІВНЯННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОРМУЛИ КІРХГОФА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАҐЕРРА

Анотація   PDF
A. Hlova, S. Litynskyy, Yu. Muzychuk, A. Muzychuk
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВНУТРІШНІХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ НЕСКІНЧЕННИХ СИСТЕМ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
Yu. Muzychuk
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ
ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОСТОРІ ЗІ ЩІЛИНАМИ
КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ

Анотація   PDF
Ya. Garasym, A. Dudykevych, B. Ostudin, Yu. Shunkin
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІШАНОЇ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ЧАСТКОВО НЕОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ

Анотація   PDF
V. Vavrychuk
 
№ 31 (2023): Випуск 31

Числові методи розв’язування початкової задачі для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь

 
Анотація   PDF
Ярослав Миколайович Пелех, Андрій Володимирович Кунинець, Сергій Мирославович Ментинський
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ЧАСТИНАМИ КВАДРАТИЧНІ ТА КУБІЧНІ АПРОКСИМАЦІЇ
h – АДАПТИВНОГО МСЕ ДЛЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

Анотація   PDF
Y. Abramov, H. Kvasnytsya, H. Shynkarenko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАНИЧНИХ
ПОТЕНЦІАЛІВ ЗА ВІДОМИМ РОЗПОДІЛОМ
ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

Анотація   PDF
Ya. Garasym, B. Ostudin
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ІЗОЛЬОВАНІ СЕРЕДИННІ УМОВИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ
ДЛЯ ЗАДАЧІ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ ПРОСТОГО ЛАНЦЮГА ГРАФА

Анотація   PDF
V. Chernyakhivskij
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ІСНУВАННЯ ТА НЕІСНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ
МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО
РІВНЯННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ

Анотація   PDF
H. Bazylayk, V. Kyrylych
 
№ 29 (2021): Випуск 29

Інтервальні методи з локалізацією функціональних невизначеностей для розвязуання варіаційних задач

Анотація   PDF
Петро Сеньо, Андрій Мельничин
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ІНВАРІАНТ ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧЕННЯ ЗА РОЗПОДІЛОМ
ЙМОВІРНОСТЕЙ ЯК ОПТИМАЛЬНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ДРУГОГО ГРАВЦЯ
У ГРІ З ГАРАНТОВАНОЮ МІНІМІЗАЦІЄЮ АБСОЛЮТНИХ ВІДХИЛЕНЬ

Анотація   PDF (English)
V. Romanuke
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДIНКИ
АГЕНТIВ У ЗАДАЧI НАВIГАЦIЇ

Анотація   PDF
O. Hodych, P. Kushnir, Y. Shcherbyna
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА ЗАМІНА В МЕТОДІ СКІНЧЕННИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ

Анотація   PDF (English)
Y. Savula, Y. Turchyn
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ТРИТОЧКОВІ РІЗНИЦЕВІ СХЕМИ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ТОЧНОСТІ
ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
ДРУГОГО ПОРЯДКУ НА ПІВОСІ

Анотація   PDF
M. Kutniv, O. Pazdriy
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ТРИКРОКОВИЙ ІТЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ
З КУБІЧНИМ ПОРЯДКОМ ЗБІЖНОСТІ

Анотація   PDF
M. Bartish, N. Ogorodnyk
 
51 - 75 з 218 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>