Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ЗАСТОСУВАННЯ КУСКОВО–СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ – ДИФУЗІЇ – РЕАКЦІЇ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСКОРЕНОГО МЕТОДУ НЬЮТОНА
ТА РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПОШУКУ
ПЕРІОДИЧНИХ РЕЖИМІВ У НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Анотація   PDF
S. Shakhno, D. Ubizskyy, H. Yarmola
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ КРЕДИТНИХ КОШТІВ БАНКУ З МІНІМАЛЬНОЮ
ВЕЛИЧИНОЮ РИЗИКУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Анотація   PDF
O. Pryadko, H. Tsegelyk
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАДАЧА НЕЙМАНА ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ З ТОНКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

Анотація   PDF
Yu. Sybil
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ПРОСТОГО ЛАНЦЮГА ГРАФА
ДЛЯ ЗВ’ЯЗАНИХ СЕРЕДИННИХ УМОВ

Анотація   PDF
V. Chernyakhivskij
 
№ 23 (2015): Випуск 23

СИМЕТРИЗАЦІЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДИФУЗІЇ-АДВЕКЦІЇ-РЕАКЦІЇ ТА HP-
АДАПТИВНІ АПРОКСИМАЦІЇ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Анотація   PDF (English)
R. Drebotiy, H. Shynkarenko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

СТАЦІОНАРНА ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НЕОДНОРІДНІЙ
ОБЛАСТІ З ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ ТРАНСМІСІЙНОГО ТИПУ

Анотація   PDF
B. Grytsko, Yu. Sybil
 
№ 24 (2016): Випуск 24

СУМІСНІ НАБЛИЖЕННЯ ПЕРІОДІВ І ЗНАЧЕНЬ
ДВОХ ЕЛІПТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЙЄРШТРАССА

Анотація   PDF
O. Mylyo, Ya. Kholyavka
 
№ 27(2019): Випуск 27

СХЕМА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТРИЧНОГО РIВНЯННЯ ТРЕТЬОГО СТЕПЕНЯ

Анотація   PDF
Anastasiya Nedashkovska
 
№ 19 (2013): Випуск 19

СКІНЧЕННО-ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНИЙ ОЦІНЮВАЧ
ПОХИБКИ МСЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

Анотація   PDF
I. Dyyak, Yu. Yashchuk
 
№ 25 (2017): Випуск 25

СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНИХ ХВИЛЬ
У МОДЕЛІ ТЕРМОП’ЄЗОЕЛЕКТРИКИ ГРІНА-ЛІНДСЕЯ

Анотація   PDF (English)
V. Stelmashchuk, H. Shynkarenko
 
№ 20 (2013): Випуск 20

СПЕЦИФІКАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ СЛАБОФОРМАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ

Анотація   PDF
A. Nazarenko, M. Karpusha
 
№ 28 (2020): Випуск 28

СПЕЦИФIКА МАТЕМАТИКИ БАГАТОВИМIРНИХ
ФУНКЦIОНАЛЬНИХ IНТЕРВАЛIВ

Анотація   PDF
Petro Senyo
 
№ 18 (2012): Випуск 18

СОЛІТОННІ РОЗВ’ЯЗКИ ДВОВИМІРНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ
СИСТЕМИ БЮРГЕРСА З ЧИСЛОВИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk
 
№ 27(2019): Випуск 27

БАЗОВА СЕМАНТИКА СКЛАДЕНИХ ОПЕРАТОРІВ МОВИ PYTHON

Анотація   PDF (English)
B. Hoshko, V. Chernyakhivskyy
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РИЗИКУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Анотація   PDF
Ya. Yeleyko, Yu. Shcherbyna, S. Dmytriv
 
№ 27(2019): Випуск 27

ВИГРАШ ПОРЯДКУ ЗАВДАНЬ ЗА ОДНIЄЮ ЕВРИСТИКОЮ ДЛЯ МIНIМIЗАЦIЇ ЗАГАЛЬНОГО ЗВАЖЕНОГО ЧАСУ ЗАВЕРШЕННЯ У ЗАДАЧI ПЛАНУВАННЯ З ПЕРЕМИКАННЯМИ ЗI ЗРОСТАННЯМ ЗНАЧУЩОСТI НАСТУПНИХ ЗАВДАНЬ ОДНАКОВОГО ОБ'ЄМУ

Анотація   PDF (English)
Vadim Romanuke
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНУ АСИНХРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОТОКІВ
ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИБРАНИХ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ В
СЕРЕДОВИЩІ .NET

Анотація   PDF
S. Iaroshko, O. Iaroshko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНИХ І КВАДРАТИЧНИХ АПРОКСИМАЦІЙ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ РУСЛОВОГО СТОКУ РІДИНИ

Анотація   PDF
Y. Kokovska
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДІЙ C# .NET
ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОМПОНЕНТА WINDOWS FORMS

Анотація   PDF
Sergii Yaroshko, Svitlana Yaroshko
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ВЛАСТИВІСТЬ АСИМПТОТИЧНОЇ ДИСИПАТИВНОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ З МАРКОВСЬКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМ

Анотація   PDF (English)
A. Kinash, Ya. Chabanyuk, U. Khimka
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ВЛАСТИВОСТІ КУСКОВО-СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ ДЛЯ
СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ-РЕАКЦІЇ-РЕАКЦІЇ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ВІДНОВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТ КОХОНЕНА

Анотація   PDF
V. Lenko, A. Karaba
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ВЕБОМЕТРИКС – ВИКЛИК ЧИ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТУ:
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗРОСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЙТИНГУ

Анотація   PDF
V. Kukharskyy, O. Oseredchuk
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ
БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ НА ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ

Анотація   PDF
O. Yaroshko, B. Podlevskyi, V. Khlobystov
 
26 - 50 з 218 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>