Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 19 (2013): Випуск 19

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОЇ СУФОЗІЇ
ТА НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ФІЛЬТРАЦІЙНУ КОНСОЛІДАЦІЮ
ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ У ТРИВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Анотація   PDF
O. Michuta, A. Vlasyuk, P. Martyniuk
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Анотація   PDF
O. Lytvyn, O. Iarmosh
 
№ 17 (2011): Випуск 17

МНОЖИНА СУПЕРОПТИМАЛЬНИХ ЧИСТИХ СТРАТЕГІЙ
У ДЕЯКИХ МАТРИЧНИХ ІГРАХ З НЕПОРОЖНЬОЮ МНОЖИНОЮ
СІДЛОВИХ ТОЧОК У ЧИСТИХ СТРАТЕГІЯХ

Анотація   PDF
V. Romanuke
 
№ 22 (2014): Випуск 22

МНОЖИНА ЕФЕКТИВНИХ ІТЕРАЦІЙНИХ ІНТЕРВАЛЬНИХ МЕТОДІВ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ТРАНСЦЕНДЕТНИХ РІВНЯНЬ, ЩО НЕ
ПОТРЕБУЮТЬ ОБЕРТАННЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ МАТРИЦЬ

Анотація   PDF
N. Anisimova, P. Senyo
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МНОЖИНА ЕФЕКТИВНИХ КОРОТКОКРОКОВИХ ІНТЕРВАЛЬНИХ
ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ
ТРАНСЦЕНДЕТНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
N. Anisimova, P. Senyo
 
№ 24 (2016): Випуск 24

МОДИФІКАЦІЯ ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ АДАМСА
ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
L. Fundak, H. Tsegelyk
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МОДИФІКАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
З ДІЙСНИМ КОДУВАННЯМ

Анотація   PDF
O. Lytvyn
 
№ 23 (2015): Випуск 23

МОДИФІКОВАНИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД МІНОРАНТНОГО ТИПУ
ВІДШУКАННЯ ЕКСТРЕМУМУ ДОВІЛЬНИХ ГЛАДКИХ І НЕГЛАДКИХ
ОПУКЛИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ

Анотація   PDF
R. Bihun, H. Tsehelyk
 
№ 20 (2013): Випуск 20

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЗАЛИШКОВО-ВІЛЬНИХ БУЛЬБАШОК
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ З ВЕЛИКИМИ
ЧИСЛАМИ ПЕКЛЕ

Анотація   PDF
V. Kukharskyy, Ya. Savula, I. Kryven
 
№ 19 (2013): Випуск 19

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ АПРОКСИМАЦІЙ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ З НЕОДНОРІДНИМИ
КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 23 (2015): Випуск 23

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АНІЗОТРОПІЇ ПЕРІОДОНТАЛЬНОЇ
ЗВ’ЯЗКИ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМИ ЗУБ-ЩЕЛЕПА

Анотація   PDF
O. Vovk, S. Leshtchuk, T. Mandzyuk
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація   PDF
Ya. Yeleiko, N. Kulykovets, B. Zbroinska
 
№ 22 (2014): Випуск 22

МОДЕЛІ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ
НА ІМПЕДАНСНИХ СТРІЧКАХ, РОЗТАШОВАНИХ У
ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ШАРІ ТА НА ЙОГО ПОВЕРХНІ

Анотація   PDF
V. Dushkin
 
№ 23 (2015): Випуск 23

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ (РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ)

Анотація   PDF
N. Zadorozhnia, Y. Eleyko, Yu. Shcherbyna
 
№ 24 (2016): Випуск 24

КУСКОВО-СТЕПЕНЕВІ АПРОКСИМАЦІЇ МСЕ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО
ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ-РЕАКЦІЇ З
РОЗРИВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 19 (2013): Випуск 19

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЛІКІВ
У ЖИВИХ ТКАНИНАХ

Анотація   PDF
Y. Savula, J. Turchyn, N. Kit
 
№ 27(2019): Випуск 27

ПРЯМИЙ МЕТОД ЛI-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦIЙ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РIВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВIДНОСТI

Анотація   PDF (English)
M. Prytula, A. Kindybaliuk
 
№ 27(2019): Випуск 27

ПРО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧI СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ

Анотація   PDF
O. Zanevych, V. Kukharskyy
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ПРО ЗБІЖНІСТЬ МЕТОДУ НЬЮТОНА-ПОТРА
ЗА СЛАБКИХ УМОВ

Анотація   PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ПРО ЗАДАЧУ СУМІСНОГО РУХУ ПОВЕРХНЕВИХ І
ҐРУНТОВИХ ПОТОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБОРУ

Анотація   PDF
P. Venherskyi
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ПРО ВАРІАЦІЙНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ОБЛАСТІ З
ТОНКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

Анотація   PDF
Yu. Sybil
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НЕСТАЦІОНАРНОЇ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ТРИВИМІРНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ

Анотація   PDF
N. Stosyk, R. Chapko
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ТРИВИМІРНИХ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ

Анотація   PDF
I. Borachok, R. Chapko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ-НЕЙМАНА
ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА У ВИПАДКУ ТОРОЇДАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ

Анотація   PDF
C. Babenko, R. Chapko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНІЄЇ ПРЯМОЇ ЗАДАЧІ ЕІТ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
C. Babenko, R. Chapko
 
101 - 125 з 218 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>