Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МОДИФІКАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
З ДІЙСНИМ КОДУВАННЯМ

Анотація   PDF
O. Lytvyn
 
№ 23 (2015): Випуск 23

МОДИФІКОВАНИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД МІНОРАНТНОГО ТИПУ
ВІДШУКАННЯ ЕКСТРЕМУМУ ДОВІЛЬНИХ ГЛАДКИХ І НЕГЛАДКИХ
ОПУКЛИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ

Анотація   PDF
R. Bihun, H. Tsehelyk
 
№ 20 (2013): Випуск 20

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЗАЛИШКОВО-ВІЛЬНИХ БУЛЬБАШОК
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ З ВЕЛИКИМИ
ЧИСЛАМИ ПЕКЛЕ

Анотація   PDF
V. Kukharskyy, Ya. Savula, I. Kryven
 
№ 19 (2013): Випуск 19

МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ АПРОКСИМАЦІЙ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ З НЕОДНОРІДНИМИ
КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 23 (2015): Випуск 23

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АНІЗОТРОПІЇ ПЕРІОДОНТАЛЬНОЇ
ЗВ’ЯЗКИ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМИ ЗУБ-ЩЕЛЕПА

Анотація   PDF
O. Vovk, S. Leshtchuk, T. Mandzyuk
 
№ 18 (2012): Випуск 18

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація   PDF
Ya. Yeleiko, N. Kulykovets, B. Zbroinska
 
№ 22 (2014): Випуск 22

МОДЕЛІ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ
НА ІМПЕДАНСНИХ СТРІЧКАХ, РОЗТАШОВАНИХ У
ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ ШАРІ ТА НА ЙОГО ПОВЕРХНІ

Анотація   PDF
V. Dushkin
 
№ 23 (2015): Випуск 23

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ (РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ)

Анотація   PDF
N. Zadorozhnia, Y. Eleyko, Yu. Shcherbyna
 
№ 24 (2016): Випуск 24

КУСКОВО-СТЕПЕНЕВІ АПРОКСИМАЦІЇ МСЕ ДЛЯ СИНГУЛЯРНО
ЗБУРЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ-РЕАКЦІЇ З
РОЗРИВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 19 (2013): Випуск 19

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЛІКІВ
У ЖИВИХ ТКАНИНАХ

Анотація   PDF
Y. Savula, J. Turchyn, N. Kit
 
№ 27(2019): Випуск 27

ПРЯМИЙ МЕТОД ЛI-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦIЙ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РIВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВIДНОСТI

Анотація   PDF (English)
M. Prytula, A. Kindybaliuk
 
№ 27(2019): Випуск 27

ПРО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧI СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ

Анотація   PDF
O. Zanevych, V. Kukharskyy
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ПРО ЗБІЖНІСТЬ МЕТОДУ НЬЮТОНА-ПОТРА
ЗА СЛАБКИХ УМОВ

Анотація   PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ПРО ЗАДАЧУ СУМІСНОГО РУХУ ПОВЕРХНЕВИХ І
ҐРУНТОВИХ ПОТОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБОРУ

Анотація   PDF
P. Venherskyi
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ПРО ВАРІАЦІЙНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ОБЛАСТІ З
ТОНКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

Анотація   PDF
Yu. Sybil
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НЕСТАЦІОНАРНОЇ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ТРИВИМІРНИХ НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ

Анотація   PDF
N. Stosyk, R. Chapko
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ТРИВИМІРНИХ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ

Анотація   PDF
I. Borachok, R. Chapko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ-НЕЙМАНА
ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА У ВИПАДКУ ТОРОЇДАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ

Анотація   PDF
C. Babenko, R. Chapko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНІЄЇ ПРЯМОЇ ЗАДАЧІ ЕІТ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
C. Babenko, R. Chapko
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ПРО ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ
З ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ ОПЕРАТОРА

Анотація   PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПРО ТОЧНІСТЬ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ДВОХ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ
НЕКЛАСИЧНОЮ МАЖОРАНТОЮ НЬЮТОНА

Анотація   PDF
H. Tsehelyk, N. Hrypynska, M. Hlebena
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ПРО МЕТОД ТЕПЛОВИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ НАБЛИЖЕНОГО
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ

Анотація   PDF
N. Lebedenko, R. Chapko
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ПРО МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТОКУ ВОДИ
У ПСЕВДОПРИЗМАТИЧНОМУ РУСЛІ

Анотація   PDF (English)
Y. Kokovska, M. Prytula
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ПРО КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ

Анотація   PDF
S. Shakhno, Yu. Shunkin
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПРОЕКЦІЙНО СІТКОВA СХЕМА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ
ЗАДАЧ ОКИСНЕННЯ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ПОВЕРХНІ ПЛАТИНИ

Анотація   PDF
O. Vovk, H. Shynkarenko, N. Pavlenko, V. Vovk
 
101 - 125 з 199 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>