№ 18 (2012)

Випуск 18

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2012.18

Зміст

БАРТІШУ МИХАЙЛУ ЯРОСЛАВОВИЧУ 70 РОКІВ !
 
PDF

Статті

N. Anisimova, P. Senyo
PDF
C. Babenko, R. Chapko
PDF
H. Bazylayk, V. Kyrylych
PDF
V. Biletskyy
PDF
O. Vovk, H. Shynkarenko, N. Pavlenko, V. Vovk
PDF
H. Tsehelyk, N. Hrypynska, M. Hlebena
PDF
V. Horlatch, I. Klymenko, H. Shynkarenko
PDF
M. Zhuk, A. Kindybaljuk, N. Shcherbyna
PDF
A. Kindybaliuk
PDF
Y. Savula, M. Bekhta
PDF
Ya. Yeleyko, T. Lazariv, S. Mazur
PDF
Y. Kokovska
PDF
O. Lytvyn, O. Iarmosh
PDF
I. Mukha, N. Savula, A. Styahar
PDF
O. Hodych, P. Kushnir, Y. Shcherbyna
PDF
Ya. Yeleiko, N. Kulykovets, B. Zbroinska
PDF
O. Lytvyn
PDF