№ 27(2019): Випуск 27

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2019.27

Зміст

Інформатика

B. Hoshko, V. Chernyakhivskyy
Serhiy Yaroshko, Svitlana Yaroshko
PDF
V. Chernyakhivskyy

Обчислювальна математика

S. Shakhno, Y. Shunkin
PDF
U. Khimka, Y. Chabanyuk, N. Chernovol
Ya. Pelekh, I. Budz, A. Kunynets, B. Fil
PDF
H. Yarmola, А. Dudykevych
PDF
Vadim Romanuke
M. Prytula, A. Kindybaliuk
Anastasiya Nedashkovska
PDF

Математичне моделювання

A. Hlova, S. Litynskyy, Yu. Muzychuk, A. Muzychuk
PDF
O. Prytomanova
PDF
Oleh Buhrii, Nataliya Buhrii, Oksana Kholyavka
O. Zanevych, V. Kukharskyy
PDF