№ 27(2019): Випуск 27

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2019.27

Зміст

Комп'ютерні науки

B. Hoshko, V. Chernyakhivskyy
Serhiy Yaroshko, Svitlana Yaroshko
PDF
V. Chernyakhivskyy

Прикладна математика

S. Shakhno, Y. Shunkin
PDF
U. Khimka, Y. Chabanyuk, N. Chernovol
Ya. Pelekh, I. Budz, A. Kunynets, B. Fil
PDF
H. Yarmola, А. Dudykevych
PDF
Vadim Romanuke
M. Prytula, A. Kindybaliuk
Anastasiya Nedashkovska
PDF

Системний аналіз

A. Hlova, S. Litynskyy, Yu. Muzychuk, A. Muzychuk
PDF
O. Prytomanova
PDF
Oleh Buhrii, Nataliya Buhrii, Oksana Kholyavka
O. Zanevych, V. Kukharskyy
PDF
Mykhaylo Bartish, Olha Kovalchuk, Natalya Ohorodnyk
PDF