ДВОСТОРОННІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ
НА ПІДСТАВІ МАТЕМАТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ

P. Senio

Анотація


Розроблено методику побудови та дослідження двосторонніх методів розв’язування
задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, заснованих на математиці
функціональних інтервалів [5]. Побудовано множину методів такого типу, наведено алгоритми
отримання гарантованих апроксимацій невідомого розв’язку задачі у вигляді сплайнів.
Запропоновані методи дають змогу будувати такі апроксимації будь-якої наперед заданої
ширини.
Ключові слова: функціональний інтервал, інтервальне розширення функції, диференціальне
рівняння, задача Коші, наближення функції, двостороння апроксимація, сплайн.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2017.25.8475

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.