Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ
В ЗАДАЧАХ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Анотація   PDF
Y. Shcherbyna, M. Turkalo
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕТВОРЕННЯ МІНІМАКСНОГО РОЗПОДІЛУ
ЙМОВІРНОСТЕЙ ЗГІДНО З ВІДСТЕЖУВАННЯМ ОБ’ЄКТА ДЛЯ
ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТОВОГО ФАКТОРА ЗІ СКІНЧЕННОЮ
МНОЖИНОЮ ЙОГО ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ

Анотація   PDF (English)
V. Romanuke
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ПРОФЕСОРУ ВАСИЛЮ ВИСОЧАНСЬКОМУ – 70 РОКІВ

Подробиці   PDF
ami editiriel
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ПРОКСИМАЦІЯ ПРОСТОРУ СТАНІВ І ДІЙ
ШТУЧНИМИ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ В ЗАДАЧАХ НАВІГАЦІЇ

Анотація   PDF
O. Hodych, P. Kushnir, Y. Shcherbyna
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ
У ПОСЛІДОВНИХ ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
БЛОКОВОГО ПОШУКУ

Анотація   PDF
A. Melnychyn, Н. Tsegelyk
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ІНДЕКСУ
В ІНДЕКСНИХ МЕТОДАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАЙЛІВ БАЗ ДАНИХ

Анотація   PDF
A. Melnychyn, G. Tsegelyk
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДУ УЗАГАЛЬНЕНОГО РОЗДІЛЕННЯ ЗМІННИХ
І МЕТОДУ ВИРОДЖЕНИХ ЯДЕР ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
БАГАТОВИМІРНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
V. Biletskyy
 
№ 30 (2022): Issue 30

ПОРIВНЯННЯ h– АДАПТИВНИХ СХЕМ МСЕ РIЗНИХ ПОРЯДКIВ ДЛЯ ОДНОВИМIРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

Анотація   PDF
Павло Олегович Малашняк, Галина Квасниця, Георгій Андрійович Шинкаренко
 
№ 27(2019): Випуск 27

ПОБУДОВА БАГАТОПОТОКОВИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ .NET

Анотація   PDF
Serhiy Yaroshko, Svitlana Yaroshko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ ОДНОКРОКОВОЇ РЕКУРЕНТНОЇ СХЕМИ
ІНТЕГРУВАННЯ В ЧАСІ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ АКУСТИКИ В’ЯЗКОЇ
ТЕПЛОПРОВІДНОЇ РІДИНИ

Анотація   PDF
V. Horlatch, I. Klymenko, H. Shynkarenko
 
№ 18 (2012): Випуск 18

ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦІОНАЛА ВИПЛАТ

Анотація   PDF
Ya. Yeleyko, T. Lazariv, S. Mazur
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СКЛАДНІСТЬ
ДЕЯКИХ АЛГОРИТМІВ НА ГРАФАХ

Анотація   PDF
V. Chernyakhivskij
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ОЦІНКА СЕРЕДНЬОЇ ОПІРНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЗАХВОРЮВАННЯМ
ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ТА ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО
СТАНУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ПРИКЛАДІ ДМС

Анотація   PDF
I. Kushnir, Y. Eleyko
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ОЦІНКА ГЕЛЬДЕРА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ВИРОДЖЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ
ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ НЕДИВЕРГЕНТНОГО ТИПУ

Анотація   PDF (English)
T. Gadjiev, S. Aliev, T. Maharramova
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА У ВИПАДКУ ВИПЛАТ
РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА СУБЕКСПОНЕНЦІЙНИМИ ЗАКОНАМИ

Анотація   PDF
A. Bilynskyi
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ОТ-ПРОТОКОЛ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛІПТИЧНОЇ
КРИВОЇ ЕДВАРДСА

Анотація   PDF
O. Kossak, Ya. Kholyavka
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЛЯ МОДИФІКОВАНИХ СИСТЕМ M/M/1/M ТА M/M/1

Анотація   PDF
B. Kopytko, K. Zhernovyi
 
№ 25 (2017): Випуск 25

ОПТИМАЛЬНЕ ЧИСЛО НЕЙРОНІВ ПРИХОВАНОГО ШАРУ ДВОШАРОВОГО
ПЕРСЕПТРОНА ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СКВ ПІКСЕЛЬНИХ СПОТВОРЕНЬ
І МАСШТАБУВАННЯ ДЛЯ ЙОГО НАВЧАННЯ НА МАСШТАБОВАНИХ
ЗОБРАЖЕННЯХ ФОРМАТУ 60-НА-80 З ПІКСЕЛЬНИМИ СПОТВОРЕННЯМИ
У ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАСШТАБОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація   PDF (English)
V. Romanuke
 
№ 28 (2020): Випуск 28

EFFECTIVENESS OF THE BINARY SEARCH METHOD IN DATABASE FILES IN THE CASE OF A GENERALIZED DISTRIBUTION OF PROBABILITIES OF ACCESS TO RECORDS.

Анотація   PDF (English)
Lesia Fundak, Hryhorii Tsehelyk
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ELEMENTWISE DECOMPOSITION OF A POSTERIORI ERROR
ESTIMATOR BASED ON REFERENCE SOLUTION FOR HP-ADAPTIVE FINITE ELEMENT METHOD

Анотація   PDF (English)
R Drebotiy, H Shynkarenko
 
№ 29 (2021): Випуск 29

FORMAL APPROACH to PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Анотація   PDF
Vasyl Lenko, Yuriy Shcherbyna
 
№ 30 (2022): Issue 30

ON THE BOUNDARY-DOMAIN INTEGRALS APPROCH FOR A PARTIAL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION

Анотація   PDF (English)   PDF (English)
Roman Chapko, Oksana Palianytsia
 
№ 29 (2021): Випуск 29

TWO-PERSON GAMES ON A PRODUCT OF STAIRCASE-FUNCTION CONTINUOUS
AND FINITE SPACES

Анотація   PDF (English)
Vadim Romanuke
 
№ 29 (2021): Випуск 29

USING MACHINE LEARNING (ML) TO DETECT THREAT ANOMALIES FOR REDUCING FALSE-POSITIVES ON THE DAILY CYBERSECURITY OPERATION CENTRE ROUTINE

Анотація   PDF (English)
Petro Venherskyi, Roman Karpiuk
 
№ 28 (2020): Випуск 28 СИСТЕМА MULTIMATHFRAMEWORK ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАҐЕРРА  Анотація   PDF
Андрій Романович Глова, Олег Васильович Кір
 
126 - 150 з 199 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>