№ 22 (2014)

Випуск 22

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2014.22

Зміст

Статті

N. Anisimova, P. Senyo
PDF
V. Bartish
PDF
A. Nedashkovska
PDF
Yu. Khazova
PDF
P. Venherskyi
PDF
V. Dushkin
PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
PDF
I. Kushnir, Y. Eleyko
PDF