Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка видає збірник наукових праць "Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" починаючи з 1999 року.

Проблематика збірника - висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

"Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б, в яких можуть публікуватися статті за фізико-математичними спеціальностями:

113 Прикладна математика122 Комп’ютерні науки; 124 Системний аналіз.


Періодичність видання - 1-2 випуски на рік.