Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка видає збірник наукових праць "Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" починаючи з 1999 року.

Проблематика збірника - висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

"Вісник Львівського університету. Cерія прикладна математика та інформатика" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі фізико-математичних наук.

Періодичність видання - 1-2 випуски на рік.