Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 29 (2021): Випуск 29 REGULARIZED FINITE ELEMENT METHOD FOR SINGULAR PERTURBED CONVECTION-DIFFUSION-REACTION MODELS WITH NONUNIFORM SOURCES Анотація   PDF (English)
Roman Drebotiy, Heorhiy Shynkarenko
 
№ 27(2019): Випуск 27

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ІЗ НЕЧІТКИМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБМЕЖЕННЯХ

Анотація   PDF
O. Prytomanova
 
№ 27(2019): Випуск 27

ТЕОРЕМИ КАРАТЕОДОРI-ЛАСАЛЛЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація   PDF (English)
Oleh Buhrii, Nataliya Buhrii, Oksana Kholyavka
 
№ 26 (2018): Випуск 26

A DROPOUT TECHNIQUE STUDY FOR THE FASTER R-CNN
DETECTORS WITH PRETRAINED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR DETECTING VERY SIMPLE OBJECTS THAT CAN BE MASKED

Анотація   PDF (English)
V. Romanuke
 
№ 28 (2020): Випуск 28

BI-HAMILTONIAN STRUCTURE AND EXACT
SOLUTIONS OF ONE BURGERS’ TYPE NONLINEAR
DYNAMICAL SYSTEM

Анотація   PDF (English)
Mykola Prytula, I. Mykhailiuk
 
№ 26 (2018): Випуск 26

CONSENSUS PROBLEM IN PEER-TO-PEER NETWORKS. IMPLEMENTATION OF BANKS’ TRANSACTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Анотація   PDF
H Harbaruk, Yu Shcherbyna
 
№ 29 (2021): Випуск 29

CONTROL PROBLEM FOR THE IMPULSE PROCESS
UNDER STOCHASTIC OPTIMIZATION PROCEDURE
AND NONCLASSICAL APPROXIMATION

Анотація   PDF (English)
Yaroslaw Chabanyuk
 
№ 26 (2018): Випуск 26

DIRECT METHOD OF LIE-ALGEBRAIC DISCRETE
APPROXIMATIONS FOR ADVECTION EQUATION

Анотація   PDF (English)
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 29 (2021): Випуск 29

DIRECT METHOD OF LIE-ALGEBRAIC DISCRETE
APPROXIMATIONS FOR SOLVING BACKWARD
HEAT EQUATION

Анотація   PDF (English)
Arkadyy Kindybaliuk, Mykola Prytula
 
№ 29 (2021): Випуск 29

Розпаралелення алгоритму чисельного дослідження задачі гіперпружного деформування

Анотація   PDF
ivan Dyyak, mariya Kopytko, andriy Styahar
 
№ 29 (2021): Випуск 29

Розробка прототипу системи оптичного розпізнавання тексту для зображень низької якості

Анотація   PDF
Микола Баранов, Сергій Іванов, Ярослав Соколовський, Юліана Юрченко
 
№ 26 (2018): Випуск 26

РОЗРОБКА МЕНЕДЖЕРА БАЗ ДАНИХ
ДЛЯ MONGODB В СЕРЕДОВИЩІ PHARO

Анотація   PDF
K. Mykhailiuk, V. Yuriyak, S. Yaroshko
 
№ 22 (2014): Випуск 22

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ
З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Анотація   PDF
A. Nedashkovska
 
№ 25 (2017): Випуск 25

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
ЛІ-АЛГЕБРИЧНИМИ ДИСКРЕТНИМИ АПРОКСИМАЦІЯМИ

Анотація   PDF (English)
A. Kindybaliuk, A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 20 (2013): Випуск 20

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ, ЯКІ МАЮТЬ
АБЕЛЕВІ ГРУПИ СИМЕТРІЙ СКІНЧЕННИХ ПОРЯДКІВ

Анотація   PDF
L. Mochurad
 
№ 27(2019): Випуск 27

ЗБIЖНIСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦIЇ ДО ПРОЦЕСУ ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА

Анотація   PDF (English)
U. Khimka, Y. Chabanyuk, N. Chernovol
 
№ 29 (2021): Випуск 29

Застосування навчання з підкріпленням для побудови рекомендаційної системи

Анотація   PDF
Юрій Щербина, Богдан Романюк, Ольга Пелюшкевич
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
РУСЛОВОГО СТОКУ У КІНЕМАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

Анотація   PDF
P. Venherskyi, Y. Kokovska, V. Trushevskyi
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ

Анотація   PDF
N. Spodar, Ya. Savula
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧІ СТОКУ МІЛКОЇ ВОДИ У КІНЕМАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

Анотація   PDF
N. Grynkevych, V. Trushevsky, N. Shcherbyna
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ЗАСТОСУВАННЯ ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАНТОРОВИЧА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ

Анотація   PDF
M. Zhuk, A. Kindybaliuk
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ЗАСТОСУВАННЯ КУСКОВО–СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ – ДИФУЗІЇ – РЕАКЦІЇ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСКОРЕНОГО МЕТОДУ НЬЮТОНА
ТА РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПОШУКУ
ПЕРІОДИЧНИХ РЕЖИМІВ У НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Анотація   PDF
S. Shakhno, D. Ubizskyy, H. Yarmola
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ КРЕДИТНИХ КОШТІВ БАНКУ З МІНІМАЛЬНОЮ
ВЕЛИЧИНОЮ РИЗИКУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Анотація   PDF
O. Pryadko, H. Tsegelyk
 
1 - 25 з 199 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>