Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 26 (2018): Випуск 26

A DROPOUT TECHNIQUE STUDY FOR THE FASTER R-CNN
DETECTORS WITH PRETRAINED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR DETECTING VERY SIMPLE OBJECTS THAT CAN BE MASKED

Анотація   PDF (English)
V. Romanuke
 
№ 26 (2018): Випуск 26

CONSENSUS PROBLEM IN PEER-TO-PEER NETWORKS. IMPLEMENTATION OF BANKS’ TRANSACTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Анотація   PDF
H Harbaruk, Yu Shcherbyna
 
№ 26 (2018): Випуск 26

DIRECT METHOD OF LIE-ALGEBRAIC DISCRETE
APPROXIMATIONS FOR ADVECTION EQUATION

Анотація   PDF (English)
A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 26 (2018): Випуск 26

РОЗРОБКА МЕНЕДЖЕРА БАЗ ДАНИХ
ДЛЯ MONGODB В СЕРЕДОВИЩІ PHARO

Анотація   PDF
K. Mykhailiuk, V. Yuriyak, S. Yaroshko
 
№ 22 (2014): Випуск 22

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ
З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Анотація   PDF
A. Nedashkovska
 
№ 25 (2017): Випуск 25

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
ЛІ-АЛГЕБРИЧНИМИ ДИСКРЕТНИМИ АПРОКСИМАЦІЯМИ

Анотація   PDF (English)
A. Kindybaliuk, A. Kindybaliuk, M. Prytula
 
№ 20 (2013): Випуск 20

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ ПЛОСКОЇ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ, ЯКІ МАЮТЬ
АБЕЛЕВІ ГРУПИ СИМЕТРІЙ СКІНЧЕННИХ ПОРЯДКІВ

Анотація   PDF
L. Mochurad
 
№ 26 (2018): Випуск 26

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
РУСЛОВОГО СТОКУ У КІНЕМАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

Анотація   PDF
P. Venherskyi, Y. Kokovska, V. Trushevskyi
 
№ 24 (2016): Випуск 24

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАСШТАБНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ

Анотація   PDF
N. Spodar, Ya. Savula
 
№ 20 (2013): Випуск 20

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧІ СТОКУ МІЛКОЇ ВОДИ У КІНЕМАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ

Анотація   PDF
N. Grynkevych, V. Trushevsky, N. Shcherbyna
 
№ 17 (2011): Випуск 17

ЗАСТОСУВАННЯ ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Анотація   PDF
S. Shakhno, H. Yarmola
 
№ 23 (2015): Випуск 23

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАНТОРОВИЧА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ

Анотація   PDF
M. Zhuk, A. Kindybaliuk
 
№ 22 (2014): Випуск 22

ЗАСТОСУВАННЯ КУСКОВО–СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ – ДИФУЗІЇ – РЕАКЦІЇ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСКОРЕНОГО МЕТОДУ НЬЮТОНА
ТА РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПОШУКУ
ПЕРІОДИЧНИХ РЕЖИМІВ У НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Анотація   PDF
S. Shakhno, D. Ubizskyy, H. Yarmola
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ КРЕДИТНИХ КОШТІВ БАНКУ З МІНІМАЛЬНОЮ
ВЕЛИЧИНОЮ РИЗИКУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Анотація   PDF
O. Pryadko, H. Tsegelyk
 
№ 19 (2013): Випуск 19

ЗАДАЧА НЕЙМАНА ДЛЯ ЕЛІПТИЧНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ З ТОНКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

Анотація   PDF
Yu. Sybil
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ПРОСТОГО ЛАНЦЮГА ГРАФА
ДЛЯ ЗВ’ЯЗАНИХ СЕРЕДИННИХ УМОВ

Анотація   PDF
V. Chernyakhivskij
 
№ 23 (2015): Випуск 23

СИМЕТРИЗАЦІЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДИФУЗІЇ-АДВЕКЦІЇ-РЕАКЦІЇ ТА HP-
АДАПТИВНІ АПРОКСИМАЦІЇ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Анотація   PDF (English)
R. Drebotiy, H. Shynkarenko
 
№ 21 (2014): Випуск 21

СТАЦІОНАРНА ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НЕОДНОРІДНІЙ
ОБЛАСТІ З ГРАНИЧНИМИ УМОВАМИ ТРАНСМІСІЙНОГО ТИПУ

Анотація   PDF
B. Grytsko, Yu. Sybil
 
№ 24 (2016): Випуск 24

СУМІСНІ НАБЛИЖЕННЯ ПЕРІОДІВ І ЗНАЧЕНЬ
ДВОХ ЕЛІПТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЙЄРШТРАССА

Анотація   PDF
O. Mylyo, Ya. Kholyavka
 
№ 19 (2013): Випуск 19

СКІНЧЕННО-ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНИЙ ОЦІНЮВАЧ
ПОХИБКИ МСЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

Анотація   PDF
I. Dyyak, Yu. Yashchuk
 
№ 25 (2017): Випуск 25

СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНИХ ХВИЛЬ
У МОДЕЛІ ТЕРМОП’ЄЗОЕЛЕКТРИКИ ГРІНА-ЛІНДСЕЯ

Анотація   PDF (English)
V. Stelmashchuk, H. Shynkarenko
 
№ 20 (2013): Випуск 20

СПЕЦИФІКАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ СЛАБОФОРМАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ

Анотація   PDF
A. Nazarenko, M. Karpusha
 
№ 18 (2012): Випуск 18

СОЛІТОННІ РОЗВ’ЯЗКИ ДВОВИМІРНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ
СИСТЕМИ БЮРГЕРСА З ЧИСЛОВИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Анотація   PDF
A. Kindybaliuk
 
№ 21 (2014): Випуск 21

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РИЗИКУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Анотація   PDF
Ya. Yeleyko, Yu. Shcherbyna, S. Dmytriv
 
1 - 25 з 138 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>