Інтервальні методи з локалізацією функціональних невизначеностей для розвязуання варіаційних задач

Петро Сеньо, Андрій Мельничин

Анотація


Двосторонню апроксимацёю [9] розв’язку варёацёйно  задачё отримано шляхом розв’язування    ёнтервального аналогу. Для побудови цього ёнтервального аналогу використано вёдповёднё ёнтервальнё ермётовё сплайни третього степеня та ёнтервальне розширення залишкового члена квадратурно  формули. Доцёльнёсть такого пёдходу повинна узгоджуватися з точнёстю квадратурно  формули, яку застосову·мо для видёлення головно  частини функцёоналу варёацёйно  задачё, тому що в протилежному випадку це приводить до сутт·вого зростання обсягу обчислень. Єнтервальний аналог дано  варёацёйно  задачё розв’язу·мо методами мёнёмёзацё  вёдповёдно  ёнтервальнозначно  функцё  багатьох змённих.
Запропонований алгоритм модифёковано згёдно з висновком теореми з [12] про динамёку промёжних точок залишкового члена формули Тейлора при стисненнё у точку ёнтервалу розкладу функцё .
Побудовано ёнтервальнё методи локалёзацё  функцёональних невизначеностей при розв’язуваннё варёацёйних


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2021.29.11341

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.