№ 20 (2013)

Випуск 20

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.20

Зміст

Статті

M. Bartish, N. Ogorodnyk
PDF
Ya. Garasym, B. Ostudin
PDF
H. Kvasnytzia, F. Chaban, H. Shynkarenko
PDF
L. Mochurad
PDF
B. Podlevskyi
PDF
Yu. Muzychuk
PDF
N. Grynkevych, V. Trushevsky, N. Shcherbyna
PDF
V. Dushkin
O. Kossak, Ya. Kholyavka
PDF
V. Kukharskyy, Ya. Savula, I. Kryven
PDF
A. Melnychyn, G. Tsegelyk
PDF
A. Nazarenko, M. Karpusha
PDF
V. Chernyakhivskij
PDF