№ 24 (2016)

Випуск 24

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2016.24

Зміст

ПРОФЕСОРУ ЯРЕМІ САВУЛІ – 70 РОКІВ
 
PDF
ПРОФЕСОРУ МИКОЛІ ПРИТУЛІ – 70 РОКІВ
 
PDF

Статті

M. Bartish, N. Ogorodnyk
PDF
V. Biletskyy
PDF
Ya. Garasym, A. Dudykevych, B. Ostudin, Yu. Shunkin
PDF
A. Nedashkovska
PDF
L. Fundak, H. Tsegelyk
PDF
O. Vovk, H. Kvasnytsya, H. Shynkarenko
PDF
A. Kinash, Ya. Chabanyuk, U. Khimka
A. Kindybaliuk, M. Prytula
PDF
O. Kossak, I. Boretska, O. Dovhanyk
PDF
O. Mylyo, Ya. Kholyavka
PDF
N. Spodar, Ya. Savula
PDF
V. Kukharskyy, O. Oseredchuk
PDF
Y. Shcherbyna, M. Turkalo
PDF