Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ЗА УМОВ ОДНОРАЗОВОГО ВВЕДЕННЯ НА СТАН АНТИ-ПРООКСИДАНТНОГО СТАТУСУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ

Анотація   PDF
O. Khavrona, L. Biletska
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПОЗАКЛІТИННОЇ ГЛЮКОЗИ НА ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ Α-СИНУКЛЕЇНУ ЛЮДИНИ У МОДЕЛЬНИХ ШТАМАХ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA

Анотація   PDF
O. Stasyk, A. Romanyshyn, I. Denega, N. Klymyshyn, O. Stasyk
 
№ 58 (2012): Випуск 58

ВПЛИВ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ΑЛЬФА-ЧАСТОТИ НА ПОТУЖНІСТЬ ПІДДІАПАЗОНІВ ΑЛЬФА-РИТМУ ЕЕГ ТА ПАРАМЕТРИ ЕМГ ПРАЦЮЮЧИХ М’ЯЗІВ ПІД ЧАС СЛУХОМОТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ

Анотація   PDF
A. Morenko
 
№ 55 (2011): Випуск 55

ВПЛИВ РІАНОДИНУ НА АТФ-АЗНУ АКТИВНІСТЬ МЕМБРАН ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ПІСЛЯ ПЕРФУЗУВАННЯ ПЕЧІНКИ ІНСУЛІНВМІСНИМ РОЗЧИНОМ

Анотація   PDF
T. Chorna, S. Bychkova
 
№ 50 (2009): Випуск 50

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ SEQUOIADENDRON GIGANTEUM (LINDL.) BUCHHOLZ

Анотація   PDF
L. Margitay, O. Terek, M. Havryleshko, V. Margitay, M. Kobiletzka, N. Sadovska, H. Babenko
 
№ 53 (2010): Випуск 53

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЖИВЦІВ ВЕРБИ БІЛОЇ

Анотація   PDF
T. Legostayeva, A. Kryuchkova
 
№ 74 (2016): Випуск 74

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПОСІВНУ ЯКІСТЬ НАСІННЯ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES HU & CHENG

Анотація   PDF
U. Syniavsky, M. Guz, V. Baranov, S. Teglivets, L. Karpinets
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ РЕКОМБІНАНТНОЇ АРГІНАЗИ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ БЛАСТНИХ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ЛЕЙКОЗ, IN VITRO

Анотація   PDF
O. Chen, M. Barska, O. Vovk, I. Tsymbalyuk-Voloshyn, O. Kozlova, N. Sybirna, O. Stasyk
 
№ 50 (2009): Випуск 50

ВПЛИВ РАННЬОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЮНАКІВ В АЛЬФА-ДІАПАЗОНІ ЕЕГ

Анотація   PDF
O. Ivanyuk
 
№ 62 (2013): Випуск 62

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ КЛІТИН ПЕЧІНКИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ЖОВТОГОРЛОЇ МИШІ

Анотація   PDF
S. Zadyra, D. Lukashоv
 
№ 50 (2009): Випуск 50

ВПЛИВ СВИНЦЮ НА СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ У ПАГОНАХ ВОДНОГО МОХУ FONTINALIS ANTIPYRETICA HEDW.

Анотація   PDF
N. Kyjak, I. Mykiyevyc
 
№ 56 (2011): Випуск 56

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ «ЕПІН» НА ДЕЯКІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ SALVIA SPLENDENS L. В УМОВАХ МОДЕЛЬНОГО ДОСЛІДУ

Анотація   PDF
L. Lovinska, O. Verbicka
 
№ 59 (2012): Випуск 59

ВПЛИВ СТАНУ ЗАРЕГУЛЬОВАНОСТІ ВОДОТОКУ РІЧОК НА СТРУКТУРУ ПРИБЕРЕЖНИХ УГРУПОВАНЬ МОЛЮСКІВ

Анотація   PDF
O. Garbar, V. Kyrychuk, G. Kyrychuk
 
№ 58 (2012): Випуск 58

ВПЛИВ САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ У РОСЛИНАХ КУКУРУДЗИ ЗА ДІЇ КАДМІЙ ХЛОРИДУ

Анотація   PDF
M. Kobyletska, U. Malenka
 
№ 74 (2016): Випуск 74

ВПЛИВ САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ ПШЕНИЦІ ТА КУКУРУДЗИ ЗА УМОВ ПОСУХИ

Анотація   PDF (English)
U. Malenka, M. Kobyletska, O. Terek
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ СПІРОКАРБОНУ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІГАНДНИХ ФОРМ ГЕМОГЛОБІНУ КРОВІ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПЕРШОГО ТИПУ, IN VITRO

Анотація   PDF
N. Lyubas, R. Shkrebnyuk, O. Rechytskyі, N. Sybirna
 
№ 48 (2008): Випуск 48

ВПЛИВ СПОЛУК СЕЛЕНУ НА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ КОРОПІВ ЗВИЧАЙНИХ (CYPRINUS CARPIO L.)

Анотація   PDF
S. Kras, I. Hrycynyak, O. Ikkert, K. Hlazunova
 
№ 57 (2011): Випуск 57

ВПЛИВ СПОЛУК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ У КЛІТИНАХ СІРКОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS

Анотація   PDF (English)
O. Vasyliv, S. Hnatush
 
№ 64 (2014): Випуск 64

ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РИТМ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ У ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA, UNIONINAE, ANODONTINAE)

Анотація   PDF
A. Stadnychenko, V. Gyrin
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ БЕЗАЛКАЛОЇДНОЇ ФРАКЦІЇ ЕКСТРАКТУ GALEGA OFFICINALIS L. НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВЛЕЙКОЦИТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Анотація   PDF
H. Hachkova, Ya. Chajka, R. Vildanova, O. Shulga, N. Sybirna
 
№ 58 (2012): Випуск 58

ВПЛИВ БУТАНОЛУ І ГЕКСАНОЛУ НА АНІОННИЙ ТРАНСПОРТ В ЕРИТРОЦИТАХ БАРАНА ТА КУРКИ

Анотація   PDF
E. Nipot
 
№ 57 (2011): Випуск 57

ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «МКС» НА ПРОТЕОЛІЗ У СИРОВ’ЯЛЕНИХ М’ЯСНИХ ПРОДУКТАХ

Анотація   PDF
G. Burtseva, S. Danylenko, N. Kigel, Ya. Zhukova
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВПЛИВ ВИКИДІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ У ОДНОРІЧНИХ ПАГОНАХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

Анотація   PDF
T. Iusypiva
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВПЛИВ ВИПАЛЮВАННЯ НА ПОПУЛЯЦІЇ ДЕЯКИХ ЛУЧНИХ ВИДІВ У ВИСОКОГІР’Ї УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Анотація   PDF
Y. Kobiv, V. Kobiv
 
№ 49 (2009): Випуск 49

ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ВЛАСТИВОСТІ PELOCHROMATIUM ROSEO-VIRIDAE

Анотація   PDF
I. Kushkevych, S. Hnatush, S. Gudz, M. Drul, A. Fedorovych
 
201 - 225 з 1248 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>