№ 62 (2013)

Випуск 62

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Біотехнологія

Yu. Senkiv, A. Ryabtseva, N. Boiko, N. Mitina, O. Zaichenko, R. Stoika
PDF
V. Zаbоlоtnа
PDF
S. Martinov, O. Mitrofanova, I. Mitrofanova
PDF

Біофізика

N. Holovchak
PDF

Біохімія

O. Hopanenko
PDF
M. Lyuta, I. Ferents, V. Burda, A. Fedorovych, K. Dudok, N. Sybirna
PDF
M. Khokhla, G. Кleveta, M. Lupak, O. P. Kaniuka, Ya. Chajka, M. Skybitska, N. Sybirna
PDF
N. Salyha, Yu. Salyha
PDF
O. Bilenko, M. Rudenko, I. Leus, S. Babiy, O. Skorik, N. Shtemenko
PDF

Ботаніка

E. Chelebieva, S. Skrebovskaya
PDF
S. Gapon
PDF
M. Hrytsyna
PDF
O. Fishchuk, A. Odintsova
PDF

Генетика

M. Vitushinska, N. Matiytsiv, Ya. Chernik
PDF
I. Mohylyak, N. Matiytsiv, Ya. Chernyk
PDF
O. Shtapenko
PDF

Екологія

A. Hirna
PDF
O. Didur, I. Loza, Y. Kulbachko, O. Pakhomov, A. Kryuchkova
N. Glibovytska
PDF
O. Reshetylo
PDF
V. Rozhak, V. Kozlovskyy
PDF
N. Kyyak
PDF
R. Sokhanchak, O. Lobachevska, S. Beshley
PDF
K. Dyadkova, N. Romanyuk, V. Kozlovskyy
PDF
S. Zadyra, D. Lukashоv
PDF
G. Lysenko, I. Danylyk
PDF
O. Usenko, O. Balanda
PDF

Зоологія

T. Chernyshova
PDF
M. Franchuk
PDF

Мікробіологія

O. Brezvyn, V. Otchych, I. Kotsyumbas
PDF

Фізіологія людини і тварин

A. Okhrey, T. Kutsenko, M. Makarchuk
PDF
V. Syrvatka, Y. Slyvchuk, I. Rozgoni, I. Hevkan
PDF
Yu. Dlyaboha
PDF
S. Bychkova
PDF
Ia. Omelkovets, M. Berezyuk
PDF
O. Bondarenko, N. Gulaya, M. Makarchuk, T. Goridko, V. Baban, O. Kovalenko
PDF
I. Sultanova, I. Іvanyshyn, B. Lisovskiy, R. Arlamovskіy
PDF

Фізіологія рослин

L. Kotyuk
PDF
S. Vashchuk, D. Rakhmetov, O. Romanchuk, V. Baranov
PDF
A. Rossikhina-Galycha
PDF
N. Khromykh
PDF
I. Boiko, M. Kobyletska, O. Lobachevska, R. Sokhanchak, O. Terek
E. Arapetyan, Yu. Usatenko
PDF