№ 74 (2016)

Випуск 74

Зміст

Біофізика

O. Tsybulin
PDF
M. Chopei, V. Olefirenko, K. Afanasieva, A. Sivolob
PDF

Біохімія

H. Falfushynska
PDF

Ботаніка

S. Panchenko
PDF
V. Kobiv
PDF
N. Chepelevska
PDF
I. Shveс
PDF
H. Kalashnyk, M. Gajdarzhy
PDF
V. Martynyuk, N. Karpenko
PDF
Ya. Bublyk
PDF

Генетика

O. Lanovenko
PDF
M. Petrushko, O. Pavlovich, V. Pinyaev, N. Volkova
PDF

Екологія

V. Kyyak, V. htupun, V. Bilonoha
PDF
A. Tokaryuk, I. Chorney, V. Budzhak, O. Volutsa
PDF
Y. Shpak, V. Baranov, O. Terek
PDF

Зоологія

I. Pershko
PDF

Мікробіологія

L. Kaprelyants, L. Trufkati, L. Krupitskaya
PDF
S. Diakiv, S. Hnatush, N. Meniv
PDF
O. Сhayka, T. Peretjatko, S. Gudz, S. Hnatush
N. Limanska, A. Merlich, V. Ivanytsia
PDF
L. Dorosh, T. Peretyatko, S. Hudz

Фізіологія людини і тварин

G. Boretskyi, I. Rozhkov
PDF
O. Borova, T. Korol, A. Babsky
PDF

Фізіологія рослин

U. Syniavsky, M. Guz, V. Baranov, S. Teglivets, L. Karpinets
PDF
U. Malenka, M. Kobyletska, O. Terek
O. Andrushchenko, O. Vergun
PDF