№ 55 (2011)

Випуск 55

Зміст

Огляди

A. Stadnychenko, T. Skok
PDF

Біофізика

O. Vakulenko, O. Dacenko, O. Grygorieva, M. Berezovska
PDF

Біохімія

E. Klimova, O. Zvyagintseva, A. Malyshev
PDF
L. Orlova, S. Petrov
PDF
M. Lyuta, A. Fedorovych, V. Burda, K. Dudok, I. Ferenc, N. Sybirna
PDF
O. Ustjansky, O. Shvarcova, S. Petrova, S. Petrov
PDF

Ботаніка

N. Pirogov
PDF
L. Buyun
PDF

Генетика

E. Tverdokhlib
PDF
P. Montvid
PDF
Y. Boretsky, L. Fayura, V. Boretsky, V. Makovetska, K. Kapustyak, A. Sibirny
PDF

Екологія

S. Lesheva, L. Chunikhin
PDF
T. Kutheryb
PDF
A. Mikheyev
PDF
I. Javorskij, K. Rybka
PDF
V. Samokhvalova, A. Fateev, E. Luchnikova
PDF
M. Vinichuk, I. Nikolova
PDF

Зоологія

O. Zhytova
PDF
V. Buchko, A. Vlaschenko, K. Kravchenko, M. Sudakova, A. Gukasova, A. Kusnezh
PDF

Фізіологія людини і тварин

S. Shapovalov, M. Dolgaia, V. Tsiupko
PDF
S. Fyodorova, A. Madich
T. Chorna, S. Bychkova
PDF
M. Kras, M. Vitkovska, V. Manko
PDF

Фізіологія рослин

V. Bakun, O. Patsula, O. Terek
PDF