ВПЛИВ СПОЛУК СЕЛЕНУ НА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ КОРОПІВ ЗВИЧАЙНИХ (CYPRINUS CARPIO L.)

S. Kras, I. Hrycynyak, O. Ikkert, K. Hlazunova

Анотація


Досліджували вплив сполук селену (метіонін селен, селеніт натрію і метіонін селеніт) на активність ферментів антиоксидантного захисту та процеси перекисного окиснення ліпідів у міокарді, печінці та крові дворічних коропів. Встановлено, що селен, залежно від складу сполуки, тканинноспецифічно стимулює активність глутатіонпероксидази і чинить опосередкований вплив на активність супероксиддисмутази і каталази. Дійшли висновку, що під впливом селену, незважаючи на зростаючу активность глутатіонпероксидази і каталази у тканинах коропа, інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів залишається на високому рівні; селен у складі сполуки селеніту натрію з йодидом калію, порівняно з іншими сполуками селену, найбільшою мірою стимулює активність системи антиоксидантного захисту і пригнічує інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.