ВПЛИВ БУТАНОЛУ І ГЕКСАНОЛУ НА АНІОННИЙ ТРАНСПОРТ В ЕРИТРОЦИТАХ БАРАНА ТА КУРКИ

E. Nipot

Анотація


У роботі показано, що n-гексанол і n-бутанол зменшують швидкіть сполученого з транспортом суль фату і хлору переміщення іонів Н+ в еритроцитах барана та курки, а отже, інгібують аніонний транспорт, опосе ред кований білком смуги 3. Для ге ксанолу і бутанолу характерний однаковий ступінь інгібування вивільнення іонів Н+ у ході циклу Якобса-Стюарта для обох видів еритроцитів, що перед бачає схожість механізмів їхнього впливу на аніонний переносник. При цьому швидкість транспорту іонів Н+ в еритроцити при дії n-алканолів є вищою у випадку еритроцитів курки, що відображає відмінність параметрів функціонування аніонного обмінника в еритроцитах курки і барана.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.