Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 53 (2010): Випуск 53

ВЗАЄМОДІЯ Ca2+-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ТА МЕМБРАН ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ ДЕПО Ca2+ В АЦИНАРНИХ КЛІТИНАХ ПІДЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ

Анотація   PDF
N. Grychan, O. Коpach, R. Makarovska, N. Voitenko, N. Fedirko
 
№ 49 (2009): Випуск 49

ВСИСНА СИЛА КЛІТИН КОРЕНІВ РОСЛИН СОЇ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВОДНИХ УМОВ НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ

Анотація   PDF
O. Velychko, O. Sokol, O. Terek
 
№ 62 (2013): Випуск 62

ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СЕРЦЕВОМУ М’ЯЗІ ПТИЦІ ЗА ДІЇ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Анотація   PDF
N. Holovchak
 
№ 64 (2014): Випуск 64

ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ й АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ОРГАНІЗМУ СВИНЕЙ ЗА ДІЇ ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ

Анотація   PDF
O. Buchko, L. Stepchenko
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ САМОК САЙГАКА SAIGA TATARICA LINNAEUS, 1766 АСКАНІЙСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ

Анотація   PDF
Ye. Steklenev, V. Smagol
 
№ 78 (2018): Випуск 78

ВІДНОВЛЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ, ПОШКОДЖЕНИХ ВОДОЮ В ГЕРБАРІЇ KL

Анотація   PDF (English)
S. Kuss, D. Vogt, R.K. Eberwein
 
№ 74 (2016): Випуск 74

ВІДНОВЛЕННЯ НІТРАТ-ЙОНІВ БАКТЕРІЯМИ DESULFOMICROBIUM SP. CRR3 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ

Анотація   PDF (English)
L. Dorosh, T. Peretyatko, S. Hudz
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ POTENTILLA ERECTA (L.) RAЕUSCH. НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ КРОЛЕВЕЦЬКО-ГЛУХІВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

Анотація   PDF
I. Zubtsova
 
№ 59 (2012): Випуск 59

ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ SPIRANTHES SPIRALIS (L.) CHEVALL. НА ТЕРИТОРІЇ УЖАНСЬКОГО НПП

Анотація   PDF
M. Burlaka
 
№ 59 (2012): Випуск 59

ВІКОВА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ BETONICA OFFICINALIS L. В БІОГЕОЦЕНОЗАХ ПІВНІЧНОГО МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Анотація   PDF
S. Zhurakivska
 
№ 59 (2012): Випуск 59

ВІКОВА СТРУКТУРА ТА ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ SYMPHYTUM CORDATUM WALDST. ET KIT. EX WILLD. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ І НА СУМІЖНИХ РІВНИННИХ ТЕРИТОРІЯХ

Анотація   PDF
V. Kobiv
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВІКОВІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ГАМА-ГЛУТАМІЛТРАНСПЕПТИДАЗИ У НИРКАХ МОНГОЛЬСЬКОЇ ПІЩАНКИ

Анотація   PDF
Y. Voronkova, V. Zhovannik, A. Semenko, G. Ushakova
 
№ 48 (2008): Випуск 48

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИМИ Сa2+-ТРАНСПОРТУВАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ПЕРМЕАБІЛІЗОВАНИХ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ

Анотація   PDF
S. Bychkova
 
№ 61 (2013): Випуск 61

ВАРІЮВАННЯ АКТИВНОСТІ КАТАЛАЗИ У РІЗНИХ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ВОВЧКА (OROBANCHE CUMANA WALLR.) ЗРАЗКІВ СОНЯШНИКУ

Анотація   PDF
T. Chigrin, O. Zadorozhna
 
№ 84 (2021): Випуск 84

ВМІСТ СІАЛОВИХ КИСЛОТ, АТФ І СУПЕРОКСИДНОГО АНІОН-РАДИКАЛА У ЗАРОДКАХ В’ЮНА ЗА ВПЛИВУ ФЛУРЕНІЗИДУ

Анотація   PDF
N. Bodnarchuk, N. Harasym, A. Tril, D. Sanagurskiy
 
№ 57 (2011): Випуск 57

ВМІСТ СЕКРЕТОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЦИНКУ В КЛІТИНАХ ПАНЕТА ПРИ ЄЮНОІЛЕЇТІ У ЩУРІВ

Анотація   PDF
E. Gorohovskiy, J. Eshchenko, V. Bovt, V. Eshchenko
 
№ 60 (2012): Випуск 60

ВМІСТ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Анотація   PDF
I. Gryuk, I. Sukhodolska
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВМІСТ ЛІПІДІВ У БІЛИХ М’ЯЗАХ І ЗЯБРАХ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА ГІПОКСИ-ГІПЕРКАПНІЧНОГО ВПЛИВУ

Анотація   PDF
S. Sysolyatin
 
№ 54 (2010): Випуск 54

ВМІСТ ГЛЮКОЗИ, ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ХЛОРИДУ ХРОМУ

Анотація   PDF
R. Iskra
 
№ 64 (2014): Випуск 64

ВМІСТ І РОЗПОДІЛ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ У КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗАХ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ СТЕПУ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Анотація   PDF
V. Savosko
 
№ 60 (2012): Випуск 60

ВМІСТ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ Й АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ЇЇ МЕТАБОЛІЗМУ ЗА ДІЇ ІОНІВ НІКЕЛЮ У ПРОРОСТКАХ КУКУРУДЗИ

Анотація   PDF
V. Bilchuk, A. Rossihina-Galicha
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВМІСТ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДАТИВНОГО І НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ ІЗ АНТИНЕОПЛАСТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ

Анотація   PDF
L. Kobylinska
 
№ 58 (2012): Випуск 58

ВПЛИВ BILHARZIELLA POLONICA (PLATHELMINTHES, TREMATODA) ТА ІОНІВ ЗАЛІЗА ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДЕЯКІ МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ LYMNAEA STAGNALIS (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA, LYMNAEIDAE)

Анотація   PDF
A. Stadnychenko
 
№ 64 (2014): Випуск 64

ВПЛИВ MICROCOCCUS LUTEUS ЛБК1 НА РІСТ РОСЛИН СОРТІВ/ГІБРИДІВ ОГІРКА І ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

Анотація   PDF
A. Parfenyuk, O. Sterlikova, I. Beznosko
 
№ 58 (2012): Випуск 58

ВПЛИВ RHYTISMA ACERINUM НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ НАСІННЯ КЛЕНІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Анотація   PDF
V. Lovinska, A. Rossikhina
 
176 - 200 з 1248 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>