№ 76 (2017)

Випуск 76

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Біофізика

A. Mishchenko, G. Taradina
PDF
3-14
V. Mazur, Y. Zdvizhkov, S. Mandzynets, M. Bura, O. Zaichenko
PDF
15-22

Біохімія

N. Shurko, T. Danysh
PDF
23-28

Ботаніка

A. Kryvoruchko, V. Bessonova
PDF
29-37

Генетика

Y. Sehin, B. Ostash
38-44
O. Shtapenko, A. Madich, S. Fyodorova
PDF
45-53
I. Bodnar, S. Gorbulinska, L. Bodnar
PDF
54-60

Екологія

Y. Kobiv, V. Kobiv
PDF
61-68
M. Vinichuk
PDF
69-76
T. Mykitchak, V. Shtupun
PDF
77-86
N. Kyyak, L. Bunіo
PDF
87-96
M. Sherstiuk
PDF
97-104
A. M. Gorelov, A. A. Gorelov
PDF
105-111
I. Zubtsova
PDF
112-119
N. Dzhura, I. Podan
PDF
120-127
Yu. Prysedskyj
PDF
128-137
O. Dunaіevska
PDF
138-144

Зоологія

K. Nazaruk, R. Zhuravchak
145-149
Ye. Steklenev, V. Smagol
PDF
150-157

Мікробіологія

G. Yamborko, L. Pylypenko, I. Pylypenko
PDF
158-165
O. Tarabas, O. Moroz, S. Hnatush, G. Yavorska, G. Zvir, M. Kovalchuk
PDF
166-178

Фізіологія людини і тварин

S. Sysolyatin
PDF
179-183
N. Shurko, T. Danysh, V. Novak
PDF
184-192
N. Kupynyak, O. Ikkert, V. Manko
PDF
193-205

Фізіологія рослин

T. Iusypiva
PDF
206-214
A. Dubitsky, O. Kachmar, A. Dubitska, M. Shcherba
PDF
215-223
N. Pavliuchenko, N. Ellanska, O. Yunosheva, V. Dobroskok, S. Krupa
PDF
224-231