№ 49 (2009)

Випуск 49

Зміст

Огляди

O. Yushyna
PDF
A. Heneha
PDF

Біофізика

A. Babsky, S. Ju, S. Bennett, G. McLennan, N. Bansal
PDF
D. Nozdrenko, O. Abramchuk
PDF

Біохімія

O. Ustjansky, D. Nikitinsky, S. Petrov
PDF

Ботаніка

V. Juronis, V. Snieškienė, A. Žiogas, R. Gabrilavičius
I. Tikhankov
Y. Kobiv, A. Prokopiv, M. Helesh, L. Borsukevich
PDF

Екологія

O. Reshetylo, T. Mykitchak, J. Tsaryk
PDF
T. Kutheryb
PDF
O. Havrylyuk
PDF
O. Nazarov, D. Gudkov, Ch. Ganzha, D. Ganzha
PDF
I. Zagorodniuk, I. Dykyy
PDF
M. Mylenka
PDF

Зоологія

F. Kurtyak, Ye. Talabishkо
PDF
I. Mytiai
PDF
G. Kirichuk, A. Stadnуchenko
PDF

Мікробіологія

I. Kushkevych, S. Hnatush, S. Gudz, M. Drul, A. Fedorovych
PDF

Фізіологія людини і тварин

A. Morenko, O. Pavlovych
PDF
S. Bychkova
PDF
T. Chorna, V. Manko, M. Klevets
PDF
S. Shvayko, O. Dmitrotsa, T. Kachinska, I. Kuznetsov
PDF

Фізіологія рослин

V. Baranov, A. Voitsehivska, O. Dumych, Yu. Zabytivskyy, D. Rakhmetov, V. Khmelivskyy
PDF
O. Velychko, O. Sokol, O. Terek
PDF