№ 59 (2012)

Випуск 59

Зміст

Огляди

I. Tsaryk
PDF
M. Gorishniy, S. Hnatush, S. Gudz
PDF
O. Otchych
PDF

Біотехнологія

A. Kostruba, T. Kurysko, O. Zolobko, V. Donchak, H. Harhay, L. Ripak, Yu. Stetsyshyn
PDF

Біохімія

N. Kuzmina, D. Ostapiv, N. Guleuk, I. Gumeneckiy
PDF

Ботаніка

G. Lysenko, I. Danylyk, R. Kish, I. Bednarska
PDF
M. Pavlovska, M. Molchanova, A. Tarieiev, I. Kostikov
PDF
N. Pirogov
PDF
S. Melnychuk, G. Trochymenko
PDF
A. Sołtys-Lelek

Генетика

M. Rabyk, H. Mutenko, B. Ostash, V. Fedorenko

Екологія

N. Riznychuk
PDF
N. Kyyak, O. Baik
PDF
M. Burlaka
PDF
S. Zhurakivska
PDF
O. Garbar, V. Kyrychuk, G. Kyrychuk
PDF
V. Kobiv
PDF
M. Vinichuk
PDF
V. Solodkyу, J. Tsarik
PDF
E. Singaevsky
PDF
M. Kushynska
PDF

Зоологія

T. Skok
PDF
I. Rusev, V. Zacusilo, V. Vynnyk
PDF
N. Voloshyna
PDF
S. Zaika
PDF
L. Yanovych, M. Pampura
PDF

Мікробіологія

O. Gromyko
PDF

Фізіологія людини і тварин

V. Berezovskiy, R. Yanko, O. Chaka, I. Lіtоvkа, T. Zamorska
PDF
O. Dolaychuk, R. Fedoruk, Y. Martyn
PDF
T. Lykholat
PDF
T. Mosendz
PDF
V. Pasiuga, V. Gusakova, E. Mamotuk
PDF
M. Hnatuk, T. Gargula, O. Slabyy, L. Tatarchuk
PDF
S. Beschasnyi
PDF

Фізіологія рослин

V. Bilchuk, G. Rossіkhina-Galycha, G. Konovalova
PDF
A. Stirbu, N. Shadura
PDF
N. Khromykh
PDF
I. Paliy
PDF
E. Arapetyan, B. Palianytsia
PDF

Наука і суспільство

I. Rusev, V. Vinnik, D. Radkov
PDF