№ 48 (2008)

Випуск 48

Зміст

Огляди

B. Manko, V. Manko
PDF
I. Zagorodniuk
PDF

Ботаніка

O. Yavorska
R. Cherepanyn, V. Kyyak
PDF
I. Tikhankov
PDF

Генетика

O. Aravitska, D. Klymyshin, O. Gromyko, V. Fedorenko
PDF

Екологія

M. Netsvetov, O. Suslova
PDF
Y. Tsaryk, V. Solodkyy
PDF
I. Shpakivska
PDF
H. Zaytseva
PDF

Зоологія

N. Lebedeva, V. Domnich
PDF
N. Pisulinska
PDF
O. Hnatyna
PDF
T. Pinkina
PDF

Мікробіологія

A. Halushka, T. Peretyatko, S. Gudz
PDF
N. Shcheglova, N. Lisova, O. Karpenko
PDF
I. Kushkevych, S. Hnatush, S. Gudz, O. Vasyliv
PDF

Фізіологія людини і тварин

S. Bychkova
PDF
N. V. Bogdanovska, A. N. Svyatoduh, N. V. Malikov
PDF
S. Kras, I. Hrycynyak, O. Ikkert, K. Hlazunova
PDF
N. Grychan, O. Netsyk, L. Datshjuk, O. Kopach, N. Vojtenko, N. Fedirko
PDF

Фізіологія рослин

I. Tikhankov
PDF
A. Gorova, S. Kulina
PDF
H. Zakalyk, D. Verbenets, V. Baranov, N. Shuvar
PDF
O. Patsula, M. Kobyletska, O. Terek, S. Balazy, M. Toth
PDF