№ 56 (2011)

Випуск 56

Зміст

Огляди

O. Smirnov, O. Kosyk
PDF

Біохімія

H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Turta, O. Osadchuk, M. Kasyanchuk, O. Stoliar
PDF
O. Kanyuka, Ye. Filyak, N. Sybirna
PDF
M. Zdioruk, I. Brodyak, N. Sybirna
PDF
N. Fedorko, O. Ustjansky, S. Petrov
PDF

Ботаніка

T. Kritskaya
PDF
M. Mohyliak, E. Arapetyan
PDF
O. Dyka
PDF
A. Sołtys-Lelek

Генетика

B. Ostash
I. Pershko
PDF

Екологія

K. Dyadkova, N. Romanyuk
PDF
O. Uvaeva
PDF
O. Reshetylo
PDF
I. Bodnar, S. Gorbulinska, O. Andreyko, L. Bodnar
PDF
M. Vinichuk, A. Dahlberg
PDF
O. Vasylenko
PDF
L. Yurchuk
PDF
O. Ivanets
Y. Yalynska, O. Andrushchyshyn, O. Dumych, O. Savytska
PDF
V. Bortnovsky, L. Chunikhin
U. Kopytko, O. Sachok
PDF

Зоологія

L. Yanovych, M. Pampura
PDF
Ya. Debelyi, V. Serebryakov
PDF

Мікробіологія

O. Zarichna
PDF
I. Kushkevych, S. Hnatush, O. Kulachkovskiy
PDF

Фізіологія людини і тварин

V. Havrylyak
PDF
G. Timchenko
PDF
T. Mosendz
PDF

Фізіологія рослин

A. Gorova, S. Kulyna, O. Shkremetko
PDF
V. Kobiv
PDF
A. Rossihina, V. Lashko
PDF
A. Rossihina, Yu. Lykholat, L. Kirpita
PDF
E. Rubcova, T. Rozhok, N. Dzhurenko, I. Koval
PDF
L. Boguslavska, L. Shupranova
PDF
L. Lovinska, O. Verbicka
PDF

Ювілеї та дати

НАУКОВИЙ ДОРОБОК МИХАЙЛА ЗАГУЛЬСЬКОГО (У 2010 РОЦІ ЙОМУ Б ВИПОВНИЛОСЯ 50)

M. Vahrameeva, I. Tymchenko, Z. Mamchur, T. Khmil, O. Zhuk
PDF