ВПЛИВ СВИНЦЮ НА СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ У ПАГОНАХ ВОДНОГО МОХУ FONTINALIS ANTIPYRETICA HEDW.

N. Kyjak, I. Mykiyevyc

Анотація


Досліджували вплив свинцю на динаміку ліпопероксидації та активності супероксиддисмутази у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. Встановлено, що на початкових етапах свинцевого стресу відбувалося зміщення рівноваги у системі прооксиданти↔антиоксиданти у напрямі активації пероксидного окиснення. 30- та 60-хвилинні експозиції з важким металом індукували підвищення активності СОД. Виявлено кількісні зміни в електрофоретичному спектрі СОД за дії свинцю.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.