№ 64 (2014)

Випуск 64

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Огляди

Y. Zdvizhkov, M. Bura
PDF
L. Konstantynenko
PDF
I. Stadnyk
PDF
E. Vorobey, O. Voronkova, E. Sirokvasha, A. Vinnikov
PDF

Біотехнологія

M. Кorzina, I. Мitrofanova
PDF

Біофізика

Yu. Beno, M. Dyka, K. Skvarko
PDF
M. Yaremchuk, M Dyka, D. Sanagursky
PDF

Біохімія

O. Buchko, L. Stepchenko
PDF
D. Shibkova, N. Efimova, N. Sybirna, A. Akleev
o. Moravska
PDF

Ботаніка

O. Fishchuk, A. Odintsova
PDF
L. Bunio, O. Нudyk, V. Oliferchuk, O. Tsvilynyuk, O. Terek
PDF
L. Borovik
PDF
T. Fostyak
PDF
M. Helesh, A. Prokopiv
PDF
V. Nachychko
PDF

Генетика

G. Akinina, V. Popov
PDF
O. Lanovenko
PDF
O. Tsypik, Y. Dacyuk, K. Flardh, V. Fedorenko, B. Ostash
I. Bodnar, O. Ilkov, S. Gorbulinska, L. Bodnar
PDF
O. Blazhenko
PDF
M. Lozynska, R. Lozynskyy
PDF
H. Mutenko, M. Lopatniuk, L. Horbal, A. Luzhetskyy, V. Fedorenko, B. Ostash

Екологія

T. Kolombar, O. Pakhomov, A. Zhukov
PDF
V. Savosko
PDF

Зоологія

A. Stadnychenko, V. Gyrin
PDF
V. Stakh, M. Belokon, I. Khamar, Yu. Belokon, O. Reshetylo
PDF
D. Medovnyk, V. Aleksienko
PDF
T. Shevchuk
PDF
O. Ivanets
PDF

Мікробіологія

O. Maslovska, S. Hnatush
PDF
O. Gromyko
PDF

Фізіологія людини і тварин

O. Frolov, R. Litvinenko
V. Pakholchenko, I. Tubaltceva, E. Tukalenko, M. Makarchuk
PDF
O. Bondarenko, N. Gula, M. Makarchuk, T. Goridko
PDF

Фізіологія рослин

S. Jadko
PDF
V. Bilchuck, A. Rossikhina-Galycha
PDF
A. Parfenyuk, O. Sterlikova, I. Beznosko
PDF
V. Fedak, O. Mamchur, J. Rivis
PDF