Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 62 (2013): Випуск 62

ВПЛИВ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЛОДОНОШЕННЯ ТА МАСУ ВЕГЕТАТИВНИХ І ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ ЛИПИ СЕРЦЕЛИСТОЇ (TILIA CORDATA L.)

Анотація   PDF
N. Glibovytska
 
№ 50 (2009): Випуск 50

ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА АНТИБІОТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУЦЕНТА СІОМІЦИНУ STREPTOMYCES SIOYAENSIS LV81

Анотація   PDF
O. Aravitska, Y. Grubskyj, M. Myronovskyj, O. Mykolayiv, O. Gromyko, B. Ostash, V. Fedorenko
 
№ 56 (2011): Випуск 56

ВПЛИВ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ІОНІВ ЦИНКУ НА РОЗМІР СЕРЕДНЬОДОБОВОГО РАЦІОНУ СТАВКОВИКІВ (MOLLUSCA: PULMONATA: LYMNAEIDAE)

Анотація   PDF
O. Vasylenko
 
№ 53 (2010): Випуск 53

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОЛ І АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У ПАГОНАХ ВОДНОГО МОХУ FONTINALIS ANTIPYRETICA HEDW.

Анотація   PDF
N. Kyjak, I. Mykiyevych
 
№ 50 (2009): Випуск 50

ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ДЕЯКІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ІНТРОДУЦЕНТІВ РОДУ COTONEASTER MEDIC.

Анотація   PDF
D. Tishchenko
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ АГМАТИНУ НА СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ І СИСТЕМИ L-АРГІНІН/ОКСИД НІТРОГЕНУ В ЛЕЙКОЦИТАХ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Анотація   PDF
O. Dzydzan, M. Buhir, M. Sabadashka, N. Sybirna
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ АГМАТИНУ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЛЕЙКОЦИТІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Анотація   PDF
L. Datsyuk, U. Datsyuk, N. Sybirna
 
№ 55 (2011): Випуск 55

ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОГЛОБІНУ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Анотація   PDF
M. Lyuta, A. Fedorovych, V. Burda, K. Dudok, I. Ferenc, N. Sybirna
 
№ 75 (2017): Випуск 75

ВПЛИВ АДРЕНАЛІНУ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ЩУРІВ

Анотація   PDF
S. Shkurashivska, H. Ersteniuk
 
№ 60 (2012): Випуск 60

ВПЛИВ НІТРАТУ НІКЕЛЮ НА ПОЛІПЕПТИДНИЙ СКЛАД БІЛКІВ У ПРОРОСТАЮЧОМУ НАСІННІ КУКУРУДЗИ

Анотація   PDF
V. Lashko, A. Vinnichenko
 
№ 84 (2021): Випуск 84

ВПЛИВ АМІАКУ І ГЛУТАМІНУ НА ДИХАННЯ МІТОХОНДРІЙ АЦИНАРНИХ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ

Анотація   PDF (English)
A. Zub, O.V. Manko, B.O. Manko
 
№ 62 (2013): Випуск 62

ВПЛИВ НОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ТА РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ У РОСЛИН POLYGONUM CUSPIDATUM SIEB. ET ZUC. ЗА УМОВ РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Анотація   PDF
S. Vashchuk, D. Rakhmetov, O. Romanchuk, V. Baranov
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СТАН ПРОМІЖНИХ ФІЛАМЕНТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРТИРЕОЗУ

Анотація   PDF
P. Otryagyi, S. Kyrychenko
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ВМІСТ МЕТИЛГЛІОКСАЛЮ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ

Анотація   PDF
A. Zagayko, O. Krasilnikova, G. Kravchenko
 
№ 75 (2017): Випуск 75

ВПЛИВ КАЛІЙ БІХРОМАТУ НА ДЕЯКІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАКТЕРІЙ ЦИКЛУ СУЛЬФУРУ ОЗЕРА ЯВОРІВСЬКЕ

Анотація   PDF
O. Moroz, S. Hnatush, Ch. Bohoslavets, G. Yavorska, G. Zvir, B. Borsukevych
 
№ 60 (2012): Випуск 60

ВПЛИВ КОМБІНАЦІЙ МЕЛІОРАНТІВ І ТЕРМІНІВ ЇХНЬОЇ ДІЇ НА ФІТОТОКСИЧНІСТЬ СУБСТРАТІВ ШАХТНИХ ХВОСТОСХОВИЩ КРИВОРІЖЖЯ

Анотація   PDF
B. Savosko
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ Н-TIO2 ТА БІСФЕНОЛУ А НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО СТРЕСУ У ПРІСНОВОДНОЇ ДВОСТУЛКИ UNIO TUMIDUS

Анотація   PDF (English)
H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Horyn, O. Stoliar
 
№ 53 (2010): Випуск 53

ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ SO2 ТА NO2 НА ГІСТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СХОДІВ І ПІДРОСТУ ROBINIA PSEUDOACACIA L.

Анотація   PDF
T. Jusypiva, O. Podolkina
 
№ 57 (2011): Випуск 57

ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЕЛЕМЕНТИ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПАГОНІВ КЛЕНІВ

Анотація   PDF
M. Golikova
 
№ 57 (2011): Випуск 57

ВПЛИВ ПЛЕЙОТРОПНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ ГЕНІВ absB, relA ТА afsS НА БІОСИНТЕЗ СІОМІЦИНУ ШТАМОМ STREPTOMYCES SIOYAENSIS Lv81

Анотація   PDF (English)
T. Gren, B. Ostash, Y. Hrubskyy, M. Lopatniuk, V. Fedorenko
 
№ 60 (2012): Випуск 60

ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ХІМІОПРЕПАРАТІВ НА ВМІСТ ПРОАПОПТОЗНОГО ЛІПІДУ ЦЕРАМІДУ В КАРЦИНОМІ ГЕРЕНА

Анотація   PDF
T. Segeda, N. Mitryaeva, T. Bakai, I. Grebenik
 
№ 73 (2016): Випуск 73

ВПЛИВ ПОХІДНИХ 4-ТІАЗОЛІДИНОНУ НА СТАН NO-СИНТАЗНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ ІНГІБУВАННЯ ЦОГ-1/ЦОГ-2 У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ

Анотація   PDF
I. Ilkiv, R. Lesyk, O. Sklyarov
 
№ 74 (2016): Випуск 74

ВПЛИВ ОЗДОРОВЛЕННЯ В САНАТОРІЇ «ШКЛО» НА ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ІЗ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ

Анотація   PDF
O. Borova, T. Korol, A. Babsky
 
№ 76 (2017): Випуск 76

ВПЛИВ ОДНОРАЗОВОГО ВНЕСЕННЯ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ МІГРАЦІЇ РАДІОЦЕЗІЮ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ

Анотація   PDF
M. Vinichuk
 
№ 54 (2010): Випуск 54

ВПЛИВ ОКСИДУ АЗОТУ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ І АПОПТОЗ МОНОНУКЛЕАРІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ

Анотація   PDF
U. Staranko, M. Lyuta, Yu. Peretyatko, L. Dacyuk, N. Sybirna
 
251 - 275 з 1248 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>