№ 37 (2022)

Випуск 37

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.i37

Зміст

Halyna Antonyuk
PDF
Vira Bazylchuk
PDF
Oleksandra Bilan, Mariia Kindzerska
PDF
Іhor Вushchak
PDF
Yaroslava Harasymiv
PDF
Nataliya Horuk
Otiliia Dandara
Yuliia Dmytriv
PDF
Yuliia Zhurat, Tetiana Ternavska
PDF
Khrystyna Kalahurka
Kateryna Kryshinets-Andyaloshiy
PDF
Svitlana Kost, Oksana Pankiv
PDF
Maria Kryva, Diana Kosyuhno
PDF
Yuliya Derkach, Natalia Machynska
Iryna Myshchyshyn
PDF
Natalia Semeryak, Natalia Trokhaniak
PDF
Nelia Sirant, Natalia Zagartovska
PDF
Nelia Sirant, Iryna Pamula
PDF
Iryna Subashkevych, Vira Korniat
PDF
Ivanna Sukhotska
PDF
Svitlana Chupakhina, Nataliia Kyrsta, Nataliia Zakharasevych
PDF
Svitlana Tsiura, Olha Humenyuk, Oksana Yefremova
PDF
Volodymyr Shevchenko
PDF
Yulia Shevchenko
PDF
Mariana Porodko, Karina Shevchuk
PDF
Khrystyna Yavorska
PDF