ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ В США

Yuliia Dmytriv

Анотація


Розглянуто соціокультурні та педагогічні передумови виникнення розвитку домашньої форми навчання у США як однієї з альтернативних освітніх форм. Розкрито основні суспільні передумови, які сприяли розвитку домашньої форми навчання, серед яких: субурбанізація, феміністичний рух, політичний радикалізм та приватність, бюрократизація та секуляризація (світський характер) державної шкільної системи. Висвітлено основні історичні характеристики та особливості становлення в американському суспільстві кожної із цих передумов.

Завдяки аналізу науково-педагогічної літератури визначено внесок у становлення домашньої освіти М. Ґейтера, Дж. Холта, Р. Мура як її основних прихильників. Крім того, поетапно розглянуто особливості становлення домашньої освіти та підвищення інтересу до навчання вдома з історичного аспекту та з огляду тих чи інших суспільно-політичних змін. 

Аналізуючи результати досліджень кінця XX ст., зʼясовано причини невдоволення батьків приватною школою та основні мотиви батьківського вибору навчання в домашніх умовах. 

Простежено процес законодавчого закріплення явища домашнього навчання: від поодинокого сприймання до загальноприйнятого утвердження на рівні всієї країни. Описано еволюцію вимог до батьків-учителів у домашній освіті, зокрема їхньої педагогічної сертифікації. Виявлено, подальший розвиток тенденції до вибору домашнього навчання батьками як форми протесту проти державної системи освіти. У висновках зазначено про модифікацію домашнього навчання від моменту активного запровадження до нинішнього стану, а також прогностичні перспективи подальшого розвитку цієї форми навчання у кількісному і якісному вимірах.

Ключові слова: домашня освіта, розвиток домашньої освіти в США, історія домашньої освіти, домашнє навчання в США. 


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Джеймс В. Історія американської освіти. Школа, суспільство та загальний добробут. URL :https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/History AmerEdu.pdf (дата звернення: 05.09.2022).
  2. Рубан Л. М. Альтернативні форми навчання в Україні (зарубіжний досвід). Порівн. пед. студії. 2013. № 2–3. С. 69–74. URL : http://pps.udpu.edu.ua/article/view/41178 (дата звернення: 27.08.2021).
  3. Collom E. The ins and outs of homeschooling: The determinants of parental motivations and student achievement. Education and Urban Society, 37(3). 2005. P. 307–335.
  4. Gaither M. Homeschool: An American History. New York : Palgrave Macmillan, 2008. 328 p.
  5. Gaither M. Theory and homeschooling in the USA: Past, present and future Research in Education, 7 (3). 2009. P. 331–346.
  6. Heuer W., Donovan W. Homeschooling: The Ultimate School Choice, 2017. URL : https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED588847.pdf (дата звернення: 29.08.2022).
  7. Jolly J. L., Matthews M. S., Nester J. Homeschooling the gifted: A parent’s perspective. Gifted Child Quarterly, 57(2). 2012. P. 121–134. URL : https://doi.org/10.1177/0016986212469999 (дата звернення: 01.09.2022).
  8. Kaya T. An evaluation of the historical development and recent state of homeschooling in the USA. Turkish Journal of Sociology, 2015/1. P. 99–118.
  9. Ray Brian D. Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, pod red. naukową Justyna Piskorskiego, Instytut Sobieskiego. Warszawa, 2011. S. 19–26.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11644

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.