ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Oleksandra Bilan, Mariia Kindzerska

Анотація


Виконано теоретичний аналіз чинників становлення моральної поведінки в дошкільному віці. Подано визначення поняття “моральˮ як вимог, які висуває суспільство поведінці людини, що визначає обов’язки і ставлення людей один до одного і до суспільства загалом формує загальнолюдські норми і правила поведінки.

Описано типологічний аналіз, виконаний дослідницею О. Заболоцькою, в якому брали до уваги критерії контрольованості–неконтрольованості, що допомогло охарактеризувати головні чинники становлення моральної поведінки дітей дошкільного віку прямого чи опосередкованого впливу, що дало можливість серед головних чинників становлення моральних форм поведінки дошкільників виділити дві групи: генералізовані, дія яких є непрямою, опосередкованою, та специфіковані, дія яких є прямою і контрольованою. До групи генералізованих чинників віднесено: спілкування з дорослими та ровесниками; гру; діяльність, зокрема навчання; прослуховування казок; перегляд мультфільмів і телепередач; стилі виховання.

Дано характеристику специфікованим чинникам моральної поведінки дітей (постановка вимог до дитини щодо її поведінки; пояснення суті моральних форм поведінки і спеціальне навчання; підкріплення моральних форм поведінки та соціальний контроль; актуалізація емоційних переживань та емпатії з приводу моральних аспектів (різних форм) власної поведінки та поведінки іншого). Включення дітей у систему моральних стосунків виокремлює багато джерел оволодіння моральними формами поведінки – повсякденне реальне життя, ознайомлення з різними культурними формами: казки, прислів’я, телебачення (мультфільми), легенди. І не останнє місце відіграє правильність презентації дитині тієї чи іншої інформації дорослим (вихователем).

Ключові слова дошкільний вік, мораль, моральні норми, моральне виховання, моральна поведінка, чинник.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Заболоцька С. І. Виховання моральних форм поведінки дошкільників в умовах сім’ї та дошкільної установи // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України. Київ, 2011. Т. ХІІІ. Ч. 4. С. 148–154.

2. Заболоцька С. І. Теоретичні засади дослідження моральної поведінки дошкільників : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка ; Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Кам’янець-Подільський : “Аксіомаˮ, 2010. Вип. 10. С. 239–248.

3. Запорожец А. В. Психическое развитие ребенка : избр. психол. тр. : в 2 т. Т. 1. Москва : Педагогика, 1986. 316 с.

4. Михальчук О. О. Теогетичні acпекти моpaльного виховання оcобиcтоcтi дитини дошкільного віку // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні наукиˮ. 2018. № 10–11. С. 59–65.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11638

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.