ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Iryna Myshchyshyn

Анотація


Розглянуто практику оцінювання якості середньої освіти в європейських країнах. Проаналізовано особливості проведення оцінювальних процедур у освітньому просторі середньої школи. Звернено увагу на визначення ключових моментів оцінювання. Висвітлено основні підходи щодо розуміння технологій внутрішнього та зовнішнього оцінювання у різних країнах. З’ясовано, що у 26 європейських країнах в освітній практиці застосовують як зовнішнє, так і внутрішнє оцінювання якості освіти. Шкільне оцінювання у певних країнах може бути одним із доступних методів забезпечення якості разом з іншими підходами, такими як моніторинг усієї системи освіти під егідою регіональних державних освітніх органів або оцінювання роботи вчителів. Зазначено, що до провідних критеріїв оцінювання якості освіти в окремих країнах зачислюють показники успішності учнів, отриманих завдяки участі школярів у міжнародних програмах досліджень якості освіти. Серед найбільш популярних програм виділено PISA і TIMSS.

Критерії, які використовують при зовнішньому оцінюванні шкіл дуже стандартизовані. Зазвичай вони розроблені центральними органами управління освітою міністерського рівня і лише в меншості європейських країн їх розробляють на регіональному рівні. Здебільшого зовнішнє оцінювання шкіл охоплює широкий спектр усіх сфер діяльності закладу освіти: викладання, управління, результати навчання учнів та дотримання законодавчих вимог і розпоряджень. Також до критеріїв оцінювання зараховують професійну підготовленість і компетентність вчителів, застосовувані ними методи навчання, результати успішності учнів, відсоток відсіву, організація та управління школою, екологічні та будівельні умови, залучення до організації освітнього процесу зацікавлених сторін, врахування соціального контексту, інтегральна взаємодія з середовищем.

Прогресивний досвід європейських країн може бути ефективно використаний для вдосконалення вітчизняної системи забезпечення якості середньої освіти.

Ключові слова: якість середньої освіти, евалюація, внутрішнє оцінювання якості освіти, європейський досвід оцінювання якості середньої освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Ammermüller A., Heijke H., Ludger W. Schooling Quality in Eastern Europe: Educational Production During Transition. Kiel. Working Papers 1154, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel). 2003. 580 p.
  2. Docheva M., Totkov G., Gaftandzhieva S. and Doneva R. Hybrid model for quality evaluation in secondary education IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. 2021Eng. С. 3–6.
  3. Goczek K., Witkowska E., Witkowski B. Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa, 2020. 150 s.
  4. Mazurkiewicz G. Ewaluacja w edukacji. dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce. Zarządzanie publiczne. 2016. 1(33). S. 17–26.
  5. Piotrowski P. i Zajączkowski K. Jakość w edukacji, nadzór pedagogiczny i ewaluacja – Kwartalnik pedagogiczny. 2016. 1(239). S. 102–119.
  6. Zambrano M. G. T. Evaluación en educación: necesidad de políticas institucionales con visión pedagógica. Praxis & Saber. 2011-06-01. Vol. 2 (4). P. 219–239.
  7. Zapewnianie jakości w edukacji. Edukacja i szkolenia ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania. Warszawa, 2015. 66 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11651

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.