МАКАРЕНКОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Khrystyna Kalahurka

Анотація


Виокремлено основні напрями макаренкознавчих досліджень у Львівському університеті: теоретичне вивчення спадщини А. Макаренка, видавнича діяльність, міжнародна співпраця, проведення науково-практичних заходів, підтримка ініціатив освітянської громадянськості щодо створення музеїв. На підставі аналізу наукових збірників “А. С. Макаренкоˮ узагальнено здобутки та напрями зацікавлень у царині макаренкознавства таких львівських учених, як Г. Паперної, О. Неровні, В. Савинця, М. Години. Зауважено, що у розрізі наукових зацікавлень опубліковано макаренкознавчі статті Є. Сявавко, А. Кухти, І. Баїка, а також львівської вчительки Ю. Львової, яка багато років тісно співпрацювала з кафедрою педагогіки і психології Львівського університету.

Досліджено, що внеском Г. Паперної стало вивчення передумов формування світогляду А. Макаренка, його особистісних рис, які вплинули на формування нестандартних підходів у роботі з вихованцями. В полі наукових зацікавлень також стало вивчення макаренківського колективу, зокрема ефективності його функціонування.

Серед перших починателів вивчення макаренкознавства на Західній Україні були В. Савинець та М. Година. Виявлено, що В. Савинець розкрив педагогічну вартість макаренківських новацій, аргументовано доводив універсальність його методів у роботі з дітьми в сім’ї, школі, спеціальних виправних закладах. М. Година вивчав психологію діяльності та поведінки А. Макаренка.

Зʼясовано, що О. Неровня стала однією з перших, хто досліджував проблему потреби самовиховання у вихованців колонії та спецшкіл-інтернатів і виокремила вимоги до організації самовиховання.

Заслугою Ю. Львової стала апробація головних ідей А. Макаренка у роботі гуртків – виховання активу, застосування система доручень, формування традицій у колективі.

Ключові слова: Львівський університет, макаренкознавство, Ф. Науменко, Г. Паперна, О. Неровня, М. Година, Ю. Львова.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


  1. Hodyna M. K. Psychology of an individual approach in the pedagogical works of A. S. Makarenko. A. S. Makarenko. Lviv : Lviv University Publishing House, 1954. Book 2. P. 36–47.
  2. Karabut Yu. Research centers of national Makarenko studies. Pedagogical sciences, 2021. № 77. P. 95–99. (Online)
  3. Lvova Yu. L. A. S. Makarenko on the teacher’s pedagogical technique. A. S. Makarenko. Lviv, 1985. Book. 11. P. 107–112.
  4. Lvova Yu. L. From the experience of the work of a literary circle. A. S. Makarenko. Lviv, 1954. Book 2. P. 88–102.
  5. Nerovnia O. V. From the experience of organizing self-education of teenagers in the conditions of an educational and labor colony. A. S. Makarenko. Lviv: Lviv University Publishing House, 1971. Book 8. P. 101–106.
  6. Oksa M. Makarenko studies. Encyclopedia of modern Ukraine (2017). Available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=60642
  7. Paperna H. A. A. S. Makarenko about the power of Soviet education. A. S. Makarenko. Lviv, 1956. Book. 3. P. 5–19.
  8. Savynets V. K. Reliance on positivity in raising children. A. S. Makarenko. Lviv, 1969. Book 7. P. 50–63.
  9. Siavavko E. I. The use of folk and pedagogical experience in the works of A. S. Makarenko and V. O. Sukhomlynskyi”. A. S. Makarenko. Lviv: Lviv University Publishing House, 1985. Book 11. P. 81–92.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11646

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.