СУЧАСНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Volodymyr Shevchenko

Анотація


Розглянуто проблему психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами ООП у процесі навчання та виховання з використанням сучасних методик розвитку. Мета дослідження – обґрунтувати методи психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП у процесі навчання та виховання з використанням сучасних методик розвитку. Автор зазначає, що в усьому світі і в нашій країні розроблено психолого-педагогічні методики стимуляції розвитку дитини з урахуванням особливостей її розвитку. Також існують методики, розроблені спеціально для дітей з ООП. Незалежно від виду порушення, методики занять із дітьми з ООП будуються на підставі закономірностей розвитку дитини, особливостей розвитку дитини з ООП, а також конкретних особливостей та рівня її розвитку. Такий підхід дає можливість використовувати розроблені методи для всіх дітей, індивідуально адаптуючи їх для кожної дитини.

Зазначено, що для створення соціального середовища дитини з ООП важливо брати до уваги індивідуальні потреби та можливості, потрібна тісна взаємодія та співпраця з батьками, а також варто стимулювати інтерес до пізнання, навчання та розвитку самостійності. Акцентовано на новітніих методах психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП у процесі навчання та виховання, а саме на методиці формування основних навичок у дитини з ООП “Маленькі сходинки”. Це програмно-методичний супровід ранньої педагогічної допомоги дітям з ООП, що спонукає їх до повнішої взаємодії з навколишнім світом. Суть соціально-психологічної моделі “Портаж” (Portage) полягає в тому, що за допомогою багаторазових повторень дії дитина поступово вчиться, розвивається і набуває раніше недоступних навичок. Система навчання життєво важливим навичкам спрямована на поліпшення якості життя дитини. Зазначена система “Нумікон” корисна тоді, коли дитині з ООП дуже важко даються знання з галузі математики, навіть її початкові навички, потрібні у повсякденному житті. Тобто застосування різних методів психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП у процесі навчання та виховання сприяють розвитку емоційної, мовної, рухової і пізнавальної сфер у дітей з ООП.

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, особливі освітні потреби, діти з ООП, Синдром Дауна, розвиткові методики, соціалізація, адаптація та модифікація.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Білаш О. В. Педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей із синдромом Дауна. Логопед. 2020. № 1. С. 5–8.
 2. Білаш О. В. Особливості розвитку дитини із синдромом Дауна. Логопед. 2020. № 3. С. 4–6.
 3. Вознюк О. В. Системна психокорекція «дітей дощу» та «дітей сонця». Ідеї гуманної педагогіки та сучасної системи інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конф., присв. 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського. 2015. С. 61–67.
 4. Григорєв А. Й., Завіна В. І. Діагностика хвороби Дауна. Психолого-педагогічні діагностика. Преса України. 2005. С. 229–248.
 5. Ковтонюк О. Синдром Дауна як тест на IQ суспільства. Освіта України. 2012. № 46. С. 12.
 6. Лобарчук О. Як живете, діти Сонця? Урядовий кур’єр. 2013. № 34. С. 16–19.
 7. Міненко А. Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом Дауна. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 4. С. 62–67.
 8. Нагорна О. Діти з особливими освітніми потребами. Особливості корекційно-виховної роботи. Початкова освіта. 2012. № 43 (листопад). С. 2–8; № 47 (грудень). С. 2–8.
 9. Кириченко Т. «Сонячні діти» у звичайному дитсадку. З досвіду впровадження інклюзивної освіти. Дошкільне виховання. 2016. № 8. С. 16–19.
 10. Соколова Г. Психологічний супровід учнів із синдромом Дауна в процесі соціальної взаємодії. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. № 3. С. 28–36.
 11. Рудницька Є. Розвиток мовлення сонячних дітей. Дошкільна інклюзивна освіта. Дефектолог. 2019. № 5. С. 37–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11659

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.