РОЗВИТОК ЗВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Svitlana Kost, Oksana Pankiv

Анотація


Виконано теоретичний аналіз наукових публікацій з теми розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчої діяльності. Визначено поняття “зв’язне мовленняˮ з погляду психологічної науки як контекстне мовлення, в якому відображаються всі фундаментальні зв’язки предмета; це повне вираження думки оратора, яка стає зрозумілою для його слухачів; логічне, послідовне мовлення на текстовому, дискурсному рівні.

Описано нерозривну єдність мистецтва та естетики, водночас указуючи на специфіку кожної з цих категорій. Тому всі види художньої діяльності мають естетико-художній принцип – “творити за законами красиˮ у певній формі, приносячи людям високий ступінь духовної насолоди. Через нього в людини виникає певний зв’язок із зовнішнім світом, естетичний зв’язок із дійсністю, змінює себе, свої здібності, внутрішній світ. Естетичний світогляд – це не просто споглядання речей, а особливий світогляд, відкритий людині в особистісному вимірі. Отже, в центрі уваги людського бачення – унікальність в усьому, що відбувається в реальності. Саме такий світогляд є основою розвитку світового мистецтва.

Зазначено, що мовлення має важливе значення під час створення концепції, тобто задуму висловлювання: спершу йому (мовленню) притаманні ознаки констатувально-описового характеру, мовлення є засобом для осмислення того, що зображено на малюнку, виникнення такого типу мовлення відбувається незаплановано (працює схема: намалював–пояснив); під час другого етапу мовлення залучене в покрокове творення задуму (дитина послідовно планує окремі деталі малюнка, за допомогою мовлення окреслює кожен наступний крок, проговорює безліч можливих варіантів виконання малюнка); на останньому етапі дитина якнайповніше подумки планує задум у вигляді програми послідовних дій, що згодом і озвучує.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, зв’язне мовлення, образотворча діяльність, дошкільний вік, діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Баранова В. В. Використання образотворчої діяльності для розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку у ДНЗ : матер. ІІІ всеукр. конф. з міжнар. участю [«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні»] (26 квітня 2013 р.). Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Сімферополь–Дніпропетровськ, 2013. С. 11–13.

2. Баранова В. В. Педагогічні умови розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності: матер. за Х междунар. науч. практ. конф. [«Ключови въпроси в съвременната наука – 2014»] (17–25 април 2014.). София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 19–21.

3. Богуш А. М. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посібник. Київ : «Генеза», 2013. 160 с.

4. Сухорукова Г. В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник ; за ред. Г. В. Сухорукова. Київ : Вид. дім «Слово», 2010. 376 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11648

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.