НЕСТАНДАРТНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Nelia Sirant, Iryna Pamula

Анотація


Статтю присвячено нестандартним завданням для здобувачів загальної початкової освіти, оскільки одне з головних завдань учителя початкової освіти – забрати з процесу навчання механічне запам’ятовування і відтворення учнями навчального матеріалу. У виконанні цього завдання вчителі стикаються з чималими труднощами. Учні початкової освіти, особливо першокласники, часто підмінюють розуміння матеріалу заучуванням його напам’ять, аніж проаналізують – хоч і в найпростішій формі.

Якщо вчитель початкової освіти подає готовий матеріал, надто часто пропонує учням запам’ятати, не керує системними формуваннями їхніх пізнавальних інтересів і навичок, то в багатьох учнів виробляється стійка звичка механічного запам’ятовування, що не тільки призводить до формального засвоєння  матеріалу, а й породжує догматизм у дитячому мисленні, затримує його розвиток. Така методика навчання суперечить змістовим типовим освітнім програмам. Нерозуміння цього, на нашу думку, є джерелом багатьох непорозумінь, які ще трапляються в роботі  наших учителів і є причиною закидів про “суттєві вади новітніх програм”, їхню “також гігантську опіку” тощо.

Адже застосовування на заняттях математики нестандартних завдань передує перспективу забезпечувати світоглядне та духовне підніжжя поглядів як ізольованої особистості. За допомогою відповідних  нестандартних завдань можна глибоко осмислювати актуальні явища громадського життя дітей, уміння їх вирішувати, навчитися поважати власну думку, бо сучасна освіта – це освіта, спрямована на розвиток дитини. Саме у процесі розв’язання нестандартних завдань учні початкової загальної освіти набувають навичок роботи за планом, економного вибору засобів для досягнення мети, обґрунтування та аналіз своїх дій. Кінцева мета полягає в тому, щоб учні навчилися самостійно знаходити розв’язок будь-якої доступної її мети.

Ключові слова: нестандартні завдання, сучасна освіта, логіко-математичний розвиток, шляхи вирішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Базюк М. Використання нестандартних завдань на уроках математики для стимулювання пізнавальних інтересів у молодших школярів. Початкова освіта. № 4. 2020. С. 5–8.
  2. Боднар Л. Нестандартні завдання з математики. Дунаївці, 2018. 44 с.
  3. Математичні розмалюйки. URL : https://mamabook.com.ua/matematuchni-rozmalyovku-z-cuframu/ (дата звернення 06.06.2022).
  4. Сухарева Л. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки математики у 1–4 класах. Харків : Вид. група «Основа», 2015.
  5. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. Київ : Рад. школа, 1985. 557 с.
  6. Ушинський К. Д. Питання виховання і навчання в початковій школі. Вибрані твори : в 2 т. Т. 1. Київ, 1972.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11654

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.