РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА І ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ

Yulia Shevchenko

Анотація


Аналізовано теоретичні аспекти проблеми соціалізації дітей із синдромом Дауна та порушеним слухом, надання їм комплексної психолого-педагогічної допомоги та розвиток у них соціальної компетентності. Важливим завданням є проаналізувати проблему раннього виявлення, психологічного супроводу та розвитку соціальних компетенцій дітей з синдромом Дауна та порушеним слухом.

Зазначено, що проблема організації психологічного супроводу дітей раннього віку з синдромом Дауна, контроль психомоторного розвитку набувають усе більшої актуальності, що пов’язано з вирішальним значенням перших років життя для подальшого розвитку та адаптації дитини з таким порушенням у соціумі.

Розкрито поняття розвитку “соціальної компетентностіˮ у дітей із синдромом Дауна з порушеним слухом. Загальним, практично, для всіх визначень компетентності є розуміння її як здатності або готовності дитини впоратись з різноманітними соціальними завданнями, що своєю чергою залежить від набутих знань, умінь і навичок, потрібних для виконання певної роботи. Отже, набуття знань, умінь і навичок стають не підсумком отримання знань, а проміжною обов’язковою метою, проте не головною складовою частиною результату освіти.

Зʼясовано важливість розвитку слуху на ранніх етапах після кохлеарної імплантації та відповідну корекційну розвиткову робота. Життєво важливо стимулювати когнітивний розвиток дітей із синдромом Дауна особливо в дошкільному віці, оскільки розвиток мови є наріжним каменем здорового та повноцінного життя дитини, якого прагнуть фахівці та педагоги, що своєю чергою формуватиме у дитини відповідні соціальні компетентності.

Визначена проблема є важливою, оскільки головними умовами ефективного психологічного супроводу та розвитку дитини з синдромом Дауна та порушеним слухом полягає у ранньому виявленні порушення слуху, а саме своєчасному слухопротезуванню та налаштуванню кохлеарного імпланта, а також створенню освітнього простору, сприятливого для успішного навчання, повноцінного особистісного розвитку. Вплив втрати слуху у дітей із синдромом Дауна має важкі наслідки для подальшого розвитку та формування соціальних компетенцій дитини. Відомо, що втрата слуху призводить до багаьох проблем у розвитку, а це: затримка або відсутність розвитку мовлення, порушення навичок спілкування, проблеми з читанням, письмом та іншими сферами навичок, низька успішність, соціальна ізоляція тощо.

Ключові слова: діти з синдромом Дауна, порушення слуху, кохлеарна імплантація, корекційно-розвиткова робота, соціальні компетенції.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Кирилюк І. Діти Сонця: вони готові любити кожного... // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. Київ, 2010. № 5/6. С. 33–35.
 2. Ковтун Р. А. Особливості структури психологічного недорозвитку дітей з синдромом Дауна // Науковий вісник Миколаївського державного університету В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Миколаїв. 2010, Т. 2. Вип. 5. С. 154–158.
 3. Ліщук Н. І. Навчаємося з радістю: компенсаторне навчання дітей з порушеннями розумового розвитку : навч.-метод. посібник. Київ, 2015. 100 с.
 4. Мілевська О. П. До проблеми розвитку комунікативних умінь у молодших дошкільників із синдромом Дауна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. Кам’янець-Подільський, 2006. Вип. 3. С. 127–133.
 5. Некраш Л. М. Теоретичні аспекти формування концепції раннього втручання в психолого-педагогічних дослідженнях // Особлива дитина : навчання і виховання. Київ, 2018. № 4. С. 88–95.
 6. Таранченко О. М., Литовченко С. В., Федоренко О. Ф., Жук В. В., Литвинова В. В., Шевченко В. М. Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології : навч.-метод. посіб. Київ, 2018. 250 с.
 7. Шевченко В. М. Сучасні методи реабілітації дітей з порушеннями слуху // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Київ, 2013. Вип. 4 (1). С. 95–102.
 8. Шевченко В. М. Реабілітація дітей з порушеннями слуху в Україні на сучасному етапі // Вісник Національної академії педагогічних наук України. Київ, 2021. Режим доступу : https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/208
 9. Шевченко В. М. Реабілітація дітей з глибокими порушеннями слуху в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і освіта-наше майбутнєˮ. Київ, 2014. С. 134–138.
 10. Тертична Н. А. Характеристика динаміки змін розвитку емоційної сфери дітей з синдромом Дауна дошкільного віку в рамках інклюзивної освіти // Науковий Вісник національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Київ, 2009. № 2. С. 148–154.
 11. Чеботарьова О. В., Гладченко І. В., Василенко-ван де Рей А., Ліщук Н. І. Дитина із синдромом Дауна. Харків, 2018. 48 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11660

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.