ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНИХ ІГОР У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Vira Bazylchuk

Анотація


Подано компаративний аналіз закордонного досвіду розвитку рухової активності студентів у закладах вищої освіти Великої Британії. Охарактеризовано структуру та зміст вищої освіти в провідних закладах вищої освіти Великої Британії. Вивчено організаційні аспекти побудови процесу розвитку рухової активності студентів засобами спортивних ігор для студентів британських університетів. Акцентовано увагу на тому, що процес фізичного виховання у закладах вищої освіти Великої Британії побудований за принципом клубної системи, відповідно до якого студенти за своїми вподобаннями можуть обирати, яким видом спорту чи руховою активністю хочуть займатися у позааудиторний час, будучи обраним членом того чи іншого спортивного клубу. Виявлено деяку відмінність порівняно з вітчизняними закладами вищої освіти, пов’язану з тим, що в абсолютній більшості британських закладів вищої освіти процес фізичного виховання побудований за принципом клубної системи. Звернено увагу, на запровадження різноманітних спортивних програм: у Бірмінгемському університеті (University of Birmingham) особливу увагу приділяють спортивній програмі Social Sport, де впродовж семестру студенти мають можливість спробувати зайнятися різними видами рухової активності, покращити свої навички або приділити увагу заняттям новим видом спорту; в Університеті Манчестера (University of Manchester) – спортивній програмі Sporticipate, яка передбачає відповідні години безкоштовних спортивних занять на тиждень з метою підвищення фізичної працездатності студентів; в Університеті Лондона  (City University London) – спортивній програмі CityActive, основна місія якої спрямована на підвищення фізичної активності студентів, їх відпочинку та спілкування. Зазначено, що у британських університетах існує значна кількість студентських спортивних клубів: у Бірмінгемському університеті (University of Birmingham) функціонують 52 студентські спортивні клуби; в Університеті Манчестера (University of Manchester) – 42 студентські спортивні клуби; в Університеті Лондона (City University London) – 18 студентських спортивних клубів.

Ключові слова: розвиток, рухова активність, студенти, засоби спортивних ігор, заклади вищої освіти Великої Британії.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Арефьєв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : підручник. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 268 с.
 2. Дубогай О. Д. Євтушок М. В. Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2008. Т. 2. С. 99–104.
 3. Завидівська Н., Ханікянц О. Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. № 1. С. 51–56.
 4. Тимошенко О. В. Особливості організації дистанційної форми навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(2). С. 237–242.
 5. Harms E. Sport i wychowanie fizyczne na Uniwersytecie w Hanowerze Wychowanie fizyczne studentów: przeżytek czy konieczność. Materialy III Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej, Łódź 21–22 października 2005 r. pod red. Haliny Hanusz i Bartłomieja Korpaka. Warszawa : Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny ; Kraków : Fall, 2005. S. 126–130.
 6. Boutmans J. Wychowanie fizyczne czy zajęcia sportowe na uczelni. Wychowanie fizyczne studentów: przeżytek czy konieczność. Materialy III Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej, Łódź 21–22 października 2005 r. pod red. Haliny Hanusz i Bartłomieja Korpaka. Warszawa : Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny ; Kraków : Fall, 2005. S. 94–110.
 7. Бірмінгемський університет (University of Birmingham). URL : https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
 8. Спортивні клуби Бірмінгемського університету (University of Birmingham). URL : https://sportandfitness.-bham.ac.uk/sport/discover-sport/
 9. Спортивні клуби Університету Манчестера (University of Manchester). URL : https://www.sport.manchester.ac.uk/sport-and-activity/clubs/
 10. Спортивні клуби Університету Лондона (City University London). URL : https://www.city.ac.uk/about
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11637

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.