ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LEGO

Svitlana Chupakhina, Nataliia Kyrsta, Nataliia Zakharasevych

Анотація


З’ясовано, що одним із засобів ефективного навчання в сучасних закладів дошкільної освіти стають конструктори фірми LEGO, які мають чимало позитивних характеристик, значно відрізняються від інших конструкторів, першочергово можливостями, функціональністю, сучасними технічними та естетичними характеристиками та способом їх використання в різних ігрових і навчальних цілях.

Теоретичний аналіз досліджень засвідчив наявність теоретичного визначення та виділення характерних особливостей педагогічної технологій і оприлюднення методичних підходів до використання LEGO для розвитку конструкторської діяльності дітей дошкільного віку. Обґрунтовано особливості сенсорного сприймання навколишнього середовища дошкільниками в умовах означекної конструкторської діяльності.

Розкрито педагогічну технологію розвитку дітей в сенсорно-пізнавальному просторі з урахуванням принципів цілісності, природовідповідності, інтенсивності, діагностичної цілеспрямованості, відтворюваності LEGO-конструювання в умовах закладу дошкільної освіти. Проведено дослідницько-пошукову роботу з включенням педагогічної технології в освітнє середовище закладу задля формування у дітей 4–6 років уявлень про форму, колір, величину, просторову орієнтацію та розвиток креативності.

Доведено потенційні можливості конструювання як особливо важливої діяльності дітей дошкільного віку. З’ясовано, що процес конструювання сприяє появі у дітей нових знань з різних сфер навколишнього світу, удосконалює запас знань і навичок, стимулює фантазію і творчу ініціативу, розвиває загальну та дрібну моторики, покращує здатність до самостійних умовиводів, допомагає організації дисципліни і порядку, позитивно впливає на соціальний клімат у групі, сприяє розвитку самостійності особистості, збагачує соціальні зв’язки, розвиває почуття власної гідності, впевненості в собі, сприяє розвитку мовлення, що сприяє підвищенню успішності у школі.

Ключові слова: діти дошкільного віку, LEGO-конструювання, педагогічна технологія, сенсорний розвиток, сенсорно-пізнавальний простір, сенсорні еталони, освітнє середовище.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). URL : http://osvita.kr-admin.gov.ua.
 2. Бондар Л., Гуцол С. LEGO-конструювання в освітньому процесі різновікової групи. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 2. С. 19–20.
 3. Використання конструктора LEGO у роботі з дітьми дошкільного віку: метод. посібник / упоряд. Т. М. Богдан, Д. О. Галаган, Д. М. Ярошенко. Чернігів : Баликіна О. В., 2018. 60 с.
 4. Крутій К. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення. Дошкільне виховання. 2016. № 1. С. 3–7.
 5. Міхеєва О. В. LEGO: середовище, іграшка, інструмент. Інформатика і освіта. 2016. № 6. С. 54–56.
 6. Пеккер Т. В., Голота Н. М., Терещенко О. П., Резніченко І. Ю. Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку “LEGO-конструювання”. Київ, 2010. 128 с.
 7. Рома О. Ю., Близнюк В. Ю., Борук О. П. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації “Безмежний світ гри з LEGO®”. The LEGO® Foundation. 2016. 140 c.
 8. Стеценко І. Б. LEGO-конструювання як компонент STREAM-освіти для дошкільників. Дошкільне виховання. 2015. № 5. С. 37–41.
 9. Chupakhina S. V. Mathematical education of preschool children with different levels of intellectual development: a theoretical aspect. Heritage of European science: education and pedagogy, psychology and sociology: monographic series “European Science”. Book 2. Pars 6. 2020. P. 51–70.
 10. The Whole Child Development Guide. LEGO Group. 2004. 238 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11657

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.