ПРО ЗАДАЧУ СУМІСНОГО РУХУ ПОВЕРХНЕВИХ І
ҐРУНТОВИХ ПОТОКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБОРУ

P. Venherskyi

Анотація


Для опису водних потоків найчастіше розглядають різні підходи, які зводяться до
опису деякого типу потоків, наприклад, поверхневі потоки, або опис руху підземних вод у
насиченій і ненасиченій зонах ґрунту тощо. Для обчислення загальної маси води вихідні
результати однієї задачі використовують як вхідні початкові дані для розв’язування іншої
задачі.
Описано сумісний рух основних видів водних потоків, а саме поверхневого та
ґрунтового стоків. Наведено диференціальні рівняння для опису цих видів потоків, виведено
умови їхньої взаємодії. Побудовано початково-крайові та варіаційні задачі, показано на
тестовому прикладі зміни основних характеристик потоків залежно від різних крайових,
контактних і початкових умов.
Ключові слова: поверхневий стік, водозбір, дощовий притік, вектор швидкості, розхід
потоку, ґрунтова вода, мілка вода, складові напруження тертя, метод скінченних елементів,
дискретизована задача, умови спряження.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2014.22.8529

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.