МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ АПРОКСИМАЦІЙ
ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ З НЕОДНОРІДНИМИ
КРАЙОВИМИ УМОВАМИ

A. Kindybaliuk, M. Prytula

Анотація


Запропоновано модифікацію методу Лі-алгебричних апроксимацій для розв’язування
одновимірних крайових задач для еліптичних диференціальних рівнянь з неоднорідними
крайовими умовами типу Діріхле. Розглянуто схему побудови відповідного скінченно-
вимірного зображення диференціального оператора. Отримано систему лінійних алгебричних
рівнянь для безпосереднього розв’язання крайової задачі з неоднорідними крайовими
умовами. Проведено чисельні дослідження на прикладі модельних задач.
Ключові слова: Лі-алгебричні дискретні апроксимації, неоднорідні крайові умови,
метод найменших квадратів, еліптичні рівняння, поліноми Лагранжа.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.19.8577

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.