ПРО ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ
ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ТРИВИМІРНИХ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЯХ

I. Borachok, R. Chapko

Анотація


Розглянуто наближене розв’язування крайової задачі Діріхле для рівняння Лапласа у
тривимірних двозв’язних областях, яка виникає при розгляді різноманітних обернених задач.
За допомогою теорії потенціалу отримано коректну, у відповідних просторах, систему
граничних інтегральних рівнянь першого роду. Чисельне розв’язування виконано дискретним
проекційним методом з використанням спеціальних кубатурних формул. Виявлено
супералгебричну швидкість збіжності наближених розв’язків, що підтверджено наведеними
результатами чисельних експериментів.
Ключові слова: тривимірна область, задача Діріхле, інтегральні рівняння першого роду,
проекційний метод, супералгебрична збіжність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2015.23.8513

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.