МОДИФІКОВАНИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД МІНОРАНТНОГО ТИПУ
ВІДШУКАННЯ ЕКСТРЕМУМУ ДОВІЛЬНИХ ГЛАДКИХ І НЕГЛАДКИХ
ОПУКЛИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ ДІЙСНИХ ЗМІННИХ

R. Bihun, H. Tsehelyk

Анотація


Розглянуто модифікацію чисельного методу мінорантного типу відшукання екстремуму
довільних гладких і негладких опуклих функцій двох дійсних змінних, яка забезпечує більшу
швидкість збіжності.
Ключові слова: некласична міноранта Ньютона та її діаграма, апроксимація функцій,
чисельний метод оптимізації.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2015.23.8512

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.