МНОЖИНА ЕФЕКТИВНИХ ІТЕРАЦІЙНИХ ІНТЕРВАЛЬНИХ МЕТОДІВ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ТРАНСЦЕНДЕТНИХ РІВНЯНЬ, ЩО НЕ
ПОТРЕБУЮТЬ ОБЕРТАННЯ ІНТЕРВАЛЬНИХ МАТРИЦЬ

N. Anisimova, P. Senyo

Анотація


Запропоновано та досліджено параметризовану множину інтервальних методів без
обертань інтервальних матриць для знаходження всіх дійсних розв’язків систем алгебричних і
трансцендентних рівнянь у заданому початковому інтервалі. Отримано умови, при реалізації
яких кожен метод з цієї множини методів збігається з високим порядком збіжності.
Проведені числові експерименти підтверджують отримані теоретичні висновки.
Ключові слова: система нелінійних рівнянь, ітераційні інтервальні методи, збіжність,
локалізація.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2014.22.8525

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.