№ 45 (2019)

ВИПУСК 45

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.4500

Зміст

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ І МЕДІАВІЙНИ

Mariana Kitsa, Iryna Mudra
Anhelika Dilai
PDF
Lilia Imbirovska-Syvakivska
PDF
Yuliia Kyiashko
PDF
Roksolana Kikerchuk
PDF
Anastasia Konyk
PDF
Oksana Levantovych
PDF
Alina Lisnevska
PDF
Ihor Ohirko, Zinoviy Partyko
PDF
Anna Polisuchenko
PDF
Yaroslav Syvakivskyi
PDF
Yaroslav Tabinskyy
PDF
Roman Khardel, Vitalii Vyzdryk
PDF
Viktoriya Shevchenko
PDF

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Vitaliy Gandzyuk
PDF
Stepan Kost’
PDF
Maryan Lozynsky
PDF
Maya Nahorniak
PDF
Oksana Pochaps’ka
PDF
Viktoriya Romanchuk
PDF
Tetiana Slotiuk
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Oleksandr Vilchynskyi
PDF
Valerii Dreshpak
PDF
Tetiana Kuznietsova
PDF
Oleksandr Yaroshchuk

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Iryna Voloshyn
PDF
Marian Zhytaryuk
PDF
Anna Lichenko
PDF
Josyp Los
PDF
Andriy Melnyk
Natalya Mykhayliv
PDF
Iryna Sakivska
PDF
Orest Semotiuk
Ivan Tsyperdiuk
PDF

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Tetiana Vilchynska
PDF
Olena Kuznetsova
PDF
Mariya Yatsymirska
PDF

МЕДІАКУЛЬТУРА

Vasyl Lyzanchuk
PDF
Iryna Tabinska
PDF
Tetiana Khomenko
PDF

НОВІ МЕДІА

Olena Porpulit
Tetiana Vasyliuk
PDF
Liudmyla Yevtushenko, Nadiia Zahumenna
PDF
Hanna Yordan, Khrystyna Yordan
PDF

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Oleg Romanchuk
PDF