ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ В НОВИХ МЕДІА ПІД ЧАС ПРОТИСТОЯННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З УКРАЇНОЮ

Roman Khardel, Vitalii Vyzdryk

Анотація


B статті проаналізовано можливості та ефективність використання засобів масової інформації та засобів масової комунікації у глобальній мережі Інтернет як інструменту впливу на історичну свідомість у ході ведення інформаційного протистояння Російської Федерації з Україною. Розкривається сутність історичної свідомості як складової суспільної свідомості, а також інтернет-засобів масової інформації (далі – Інтернет-ЗМІ), засобів масової комунікації як інструмента інформаційного протистояння. Визначено особливості використання відеохостингів, соціальних мереж, інтернет-видань при здійсненні інформаційного впливу. Окреслено можливі шляхи протидії загрозі національній безпеці у цій сфері.

Ключові слова: інформаційне протистояння, історична свідомість, інтернет-засоби масової інформації, інтернет-засоби масової комунікації, відеохостинги, соціальні мережі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді: ціннісно-світоглядні орієнтири: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.М.Вашкевич. К. : Світогляд, 2010. 274 с.

Землянський А. Історична свідомість як детермінанта гармонізації розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві // Versus. 2014. № 2(4). С. 39-44.

Інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-ЗМІ#cite_ref-5

Интернет-издание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-издание

Українська Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія

Засоби масової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації

Средства массовой информации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_массовой_информации

Масова комунікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Масова_комунікація#cite_note-10

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. К. : Абрис, 2002. VI. 742 с.

Массовые коммуникации [Електронний ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_коммуникации

Стихин А. Глобальные Интернет-сервисы в структуре инструментов амери­канской внешней политики // Международные процессы. 2014. № 1-2 (36-37). С. 105-116.

Краткая история Украины на пальцах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qnHGrH8X1eI

Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі : нав­чальний посібник / О. В. Курбан. К. : ВІКНУ, 2016. 286 с.

Clinton H. Internet Rights and Wrongs: Choices & Challenges in a Networked World. Feb. 15. 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9990

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.