ПРЕСА УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ НАПРЯМІВ І УГРУПОВАНЬ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20–30-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ). ЧАСТИНА 1

Stepan Kost’

Анотація


У статті проаналізовано діяльність преси літературних напрямів і угруповань 20-30-х років ХХ століття. Зокрема, автор виокремлює такі літературні напрями в літературному процесі Східної Галичини міжвоєнної доби: націоналістичний, католицький, модерністський і радянофільський. Також з’ясовано роль радянофільських видань – це «Вікна» (1927-1933), «Альманах лівого мистецтва» (1931), «Нові шляхи» (1929-1933), «Критика» (1933). Автор не вважає ці видання українськими, оскільки їх фінансувала Москва, вони пропагували ідеї й концепції, що були ворожими українській національній ідеї.

Ключові слова: історія української преси, історія української літератури, Східна Галичина 20-30-х років ХХ ст.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонич Б.-І. Національне мистецтво (Спроба ідеалістичної системи мистецтва) / Б.-І. Антонич // Карби. 1933. Ч. 1. С. 2-6.

Антонич Б.-І. Як розуміти поезію / Б.-І. Антонич // Назустріч. 1935. Ч. 15. С. 2, 5.

Бобинський В. Гість із ночі. К., 1990. 623 с.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. Львів, 1991. 296 с.

Заїкин В. Проблеми української літературної критики й естетики в ліберальнім освітленні / В. Заїкин // Дзвони. 1932. Ч. 10. C. 669-674.

Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» / Микола Ільницький. Львів, 1995. 318 с.

Ільницький М. М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років / М. М. Ільницький. К.: Товариство «Знання» України, 1992. 48 с.; Ільницький Микола. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» / Микола Ільницький. Львів, 1995. 318 с.; Ільницький М. Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Львів: ВНТЛ, 1998. 148 с.

Коструба Т. Огляд української літератури в 1918-1938 рр. / Т. Коструба // Життя і слово. 1948. C. 115-126.

Маланюк Є. Д. Книга спостережень / Маланюк Євген. Торонто: Накл. Вид-ва «Гомін України», 1966. Т. 2. 478 с.

Меріям [Лужницький Г.]. Нарис сучасної галицької поезії / Меріям [Г. Лужницький] // Літературно-науковий вістник. 1925. Ч. 9. С. 6 (с. 70-79).

Наші цілі // ЛНВ. 1922. Ч. 1. С. 1-5.

Нигрицький Л. [Лужницький Г.]. Епілепсія умів / Л. Нигрицький [Г. Лужницький] // Поступ. 1923. Ч. 9. С. 242 (с. 241-243).

Романенчук Б. Західноукраїнська література між двома війнами / Б. Романенчук // Записки НТШ. Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996. Т. 212. С. 232-255.

Шиян В. Шляхи нашого дрес-бенду / В. Шиян // Літературні вісти. 1927. Ч. 3-4. С. 9-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9993

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.