ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЗМІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Tetiana Khomenko

Анотація


У статті йдеться про деякі проблеми, з якими зіштовхуються журналісти, коли доводиться висвітлювати непрості конфліктні та кризові періоди в житті людини, країни, суспільства загалом. Зокрема, автор бере до уваги той факт, що кризи – це своєрідне входження в смугу загострення конфлікту, а, отже, журналіст як медіатор суспільного полілогу має надавати спільноті інформацію так би мовити на випередження, з метою уникнення конфлікту або ж вирішення його на різних рівнях (політичному, економічному, соціокультурному, особистісному) суспільного життя через якісний аналіз і оцінку конфліктної ситуації.

Ключові слова: медіа, діалог, криза, конфлікт, журналістська етика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб О. Медіакомпас: путівник професійного журналіста. Практ. посібник / Інститут масової інформації / О. Голуб. К. : ТОВ «Софія-А», 2016. 184 с.

Житарюк М. Теорії та моделі масової інформації (Масова комунікація): навч.-метод. посібник / М. Житарюк. Львів : ЛНУ імені Франка, 2008. 244 с.

Земляна І. Журналіст і (НЕ) безпека. Посібник для журналістів, які працюють в небезпечних умовах / Інститут масової інформації / І. Земляна. Київ: Інститут масової інформації, 2016. 194 с.

Зубарєва М. Робота з ЗМІ в кризових ситуаціях [Електронний ресурс] / М.Зубарєва. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2350

Лалл, Дж. Мас-медіa, комунікація, культура. Глобальний підхід / Джеймс Лалл. К., 2002. 264 с.

Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу (львівська школа журналістики) : навч . пос. для вузів / Й. Лось. Львів : Вид-во Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2007. 373 с.

Михайлин І. Основи журналістики: підручник / І. Михайлин. К. : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Почепцов Г. Информация и дезинформация / Г. Почепцов. К. : Эльга Ника-Центр, 2001. 256 с.

Різун, В. Природа й структура комунікативного процесу [Електронний ресурс] / В. Різун. – Режим доступу : http://journlib.univ. kiev.ua/index. рhр?асt=аrtiс1е&аrtiс1е=1005

Чапала О. Засоби масової інформації в протидії кризовим явищам у суспільному житті / О. Чапала // Наше право. Ч. 7. 2014. С. 84-87.

Вайнберг О. Криза і ЗМІ: як політичний клінч в Україні гальмує конкретні реформи [Електронний ресурс] / О.Вайнберг. – Режим доступу : https://voxukraine.org/uk/how-the-ukrainian-crisis-plays-out-in-the-public-media-sector-ua/

Овсяник В. Кризові комунікації в умовах надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / В. Овсяник // Вісник НАДУ при Президентові України. Сер. «Державне управління». 2018. Ч. 2. С. 105-111. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/79/files/0faf032f-49a3-4e41-abde-1a8f185d8ea4.pdf

Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади [Електронний ресурс] : Частина 2. – Режим доступу : https://imi.org.ua/advices/praktichniy-posibnik-dlya-pratsivnikiv-komunikatsiynih-struktur-v-organah-vladi-chastina-2/

Як висвітлювати конфліктно вразливі групи населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://imi.org.ua/advices/yak-visvitlyuvati-konfliktno-vrazlivi-grupi-naselennya-infografika/

Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2016. 118 с.

Почепцов Г. Світ базується на інформації та будується нею [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. 3 лют. 2019. – Режим доступу : https://dt.ua/internal/u-gluhih-lisah-socmedia-301473_.html

Viner K. A mission for journalism in a time of crisis [Electronic resource] / K. Viner. – Available from : https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis

Висвітлення конфлікту на Сході в українських медіа. Спеціальний звіт. К. : ГО «Детектор медіа». 19 с.

Медіа про конфлікти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10017

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.